Przegląd prasy

Nagrody Ministra Infrastruktury z zakresu transportu

19 grudnia 2008

W Auli Politechniki Śląskiej w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów X edycji konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury dla autorów najlepszej pracy habilitacyjnej, doktorskiej, magisterskiej i inżynierskiej z dziedziny “Transport” oraz Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepszą książkę o tematyce transportowej, wydaną w roku akademickim 2007/2008. - Serdecznie gratuluję nagrodzonym i cieszę, że Państwa prace nie tylko wzbogacają naszą wiedzę teoretyczną z zakresu transportu, lecz także prezentują rozwiązania, które mogą mieć zastosowanie w praktyce - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak, który wręczył nagrody w imieniu Ministra Cezarego Grabarczyka. – Obecnie w Polsce realizujemy największy program infrastrukturalny w Europie, potrzebujemy więc specjalistów z branży transportowej, aby móc się wywiązać z tego ambitnego zadania - dodał wiceminister Z. Rapciak.

Konkurs o Nagrodę Ministra Infrastruktury organizowany jest przez resort we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Śląskiej. Nagrodę przyznaje Minister Infrastruktury na wniosek Kapituły, w skład której wchodzą przedstawiciele ośrodków naukowych, stowarzyszeń i komitetów promujących rozwój transportu.
W tegorocznej, jubileuszowej edycji konkursu, Minister Infrastruktury nagrodził i wyróżnił 9 prac (habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i inżynierskich) oraz 7 książek o tematyce transportowej.
W uroczystości wręczenia Nagród uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentanci branży transportowej oraz przedstawiciele ośrodków naukowo-badawczych i mediów.
Uroczystości wręczenia Nagród Ministra Infrastruktury towarzyszyła VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa TRANSMEC “Polski Transport w 2008 roku”. Podczas obrad zaprezentowano program polskich badań naukowych w transporcie na lata 2009-2013 oraz analizę potencjału naukowo-badawczego Polski w transporcie drogowym, szynowym, lotniczym i morskim, a także aktualny stan bezpieczeństwa w tych rodzajach transportu.
Gospodarzem konferencji i uroczystości, które zostały zakończone spotkaniem wigilijnym, był Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach.