Przegląd prasy

Największy remont w stolicy

14 marca 2009

ca8a98b9c2db5c3dd311c7a90e0c439a920f3488 (289-6)

W nocy z 14 na 15 marca zostanie zamknięty dla ruchu most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie. Rozpocznie się największy tegoroczny remont w stolicy – modernizacja trasy tramwajowej na trasie W-Z oraz na ul. Młynarskiej.

Wszystkie roboty na trasie W-Z zakończą się 17 października, a na ul. Młynarskiej 20 czerwca. Most Śląsko-Dąbrowski zostanie ponownie włączony do ruchu od 1 września. Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy potrwa do 11 kwietnia i obejmie roboty na odcinku od placu Bankowego do ul. Jagiellońskiej, na skrzyżowaniu ul. Młynarskiej z ul. Wolską oraz na samej ul. Młynarskiej. To drugi etap remontu torowiska na trasie W-Z oraz całkiem nowy na ul. Młynarskiej. Te dwa remonty są ściśle ze sobą związane – każda zmiana torowiska na ul. Wolskiej wymusza zmiany na ul. Młynarskiej i odwrotnie. Roboty tramwajowe dotyczą budowy torowiska bezpodsypkowego dla zapewnienia skutecznej ochrony przed wibracjami. Dodatkowo, na odcinku od placu Bankowego do ul. Jagiellońskiej, zastosowany zostanie drugi stopień ochrony przeciw drganiom w postaci maty elastycznej pod płytą torowiska. Wymienione zostaną wszystkie rozjazdy na skrzyżowaniach, sieć i urządzenia trakcyjne, przebudowane zostaną też przystanki, aby były wspólne dla autobusów i tramwajów. Równocześnie będą przebiegać inne prace - przede wszystkim remont wiaduktu Pancera. Zarząd Dróg Miejskich zbuduje nowe przyczółki, odnowiony zostanie cały wiadukt – pomost, barierki itp. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wyremontuje magistralę ciepłowniczą przebiegającą pod al. Solidarności. Na ul. Marynarskiej  swoje roboty wykonają Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, RWE STOEN Operator, Miejska Spółka Gazownicza. Wymienione zostanie oświetlenie ulicy, a Zarząd Dróg Miejskich zakończy remont frezowaniem i ułożeniem nowej nawierzchni na ul. Młynarskiej.

Słowa kluczowe inwestycje drogowe Warszawa