Przegląd prasy

Narodowy Program BRD - jak osiągnąć ambitne cele?

19 kwietnia 2013

4b38af28949d601e592c89756ee3decc10026cd513653c31e901e9a8184c714792e0fd784bc4f3cb79a55682b4e775684ba07512942461c9bcc2ed952d207a6b98fe83e5cde8078876479354594715fcde346a77c6170300c39925e029275365912de9f284b0167ea7d63ebd53589a7b05dfb560e1b5f460b56060c7bb21485c9d74f8b860555d51064b673fc04569ad5fdf0f8c630bada0280a634c76db020329f6b2a42da7a46a8f5d6f9802f6a445abab38303870a11100222285c6d9def00dba97a838c52d5a42f68a22a6abb092768ba76bbe03b99ffc962cb033630a6eca63633f39b8f163735f815fd894141f6f12911044f2eb5f70c9c66109221501d5386c97307fddca19117e849dbc01a27ffb9073f06e56f6e98a5abc4b7793cb1c4d1426b2ed3d9004aa3611285918d8b931219787d3eb66f405184c6e8da3fe7745d769c4c8c9e2b445a703baef779e716f0e40a692e2f6afd1836be78fe974165d731dfb070c7cad09f95a46e35083350cca98b36460803e4b7a5b2f6488f7f4da789d87f86bbf19f550ea940a4c53

(Fot.: PD@N 461-17-36jm)

W dniach 17-19 kwietnia br. odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa – EUROPOLTECH 2013. Wśród bardzo wielu interesujących imprez towarzyszących VI Międzynarodowa Konferencja Policyjna"NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013-2020 – NOWE WYZWANIA DLA POLICJI ORAZ INNYCH SŁUŻB I INSTYTUCJI ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH”. “To ważne międzynarodowe forum wymiany doświadczeń europejskich i polskich służb policyjnych działających w obszarach zarządzania bezpieczeństwem na drogach” – podkreślił wiceminister Marcin Jabłoński podczas pierwszego dnia konferencji. W konferencji uczestniczą eksperci z Hiszpanii, Holandii, Litwy i Łotwy, a także polscy przedstawiciele z Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego.

W dniu 18 kwietnia br. zorganizowana była sesja panelowa, a tu panel ekspertów, z którego fotoreportaż prezentujemy powyżej. Tematem wiodącym były dobre praktyki w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, w tym wiele miejsca poświęcono skutecznym rozwiązaniom stosowanym przez policje niektórych krajów europejskich, natomiast specjaliści postawili sobie pytanie: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jak osiągnąć ambitne cele? Moderatorem spotkania był Jacek Zalewski (fot.: 5 i 6), ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wśród panelistów: Beata Bublewicz (fot. (5 i 7), posłanka, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. BRD; Adam Rapacki (fot. 8) ekspert ds. bezpieczeństwa publicznego; Andrzej Grzegorczyk (fot. 9 i 14) b. sekretarz KRBRD, Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego; Marek Bieńkowski (fot. 10) radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli; Andrzej Wojciechowski (fot. 12), dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego. Dyskutanci zwrócili szczególną uwagę na potrzebę uprzywilejowania pieszych uczestników ruchu drogowego, na stan techniczny pojazdów na polskich drogach oraz potrzebę zmiany aktów prawnych dotyczących budowy dróg - jak podkreślała posłanka Bublewicz. Adam Rapacki, ale także inni podkreślali potrzebę podejmowania działań interdyscyplinarnych. Z zainteresowaniem wysłuchano informacji przedstawiciela NIK poświęconej trwającemu audytowi brd. Marek Bieńkowski zapowiedział, iż wielu ekspertów będzie poproszonych o pomoc w ocenie zjawisk i o odpowiedź na pytania np. o wpływ jakości szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Musi być agenda i zadania, personifikacja zadań i te zadania powinny być rozliczane - mówił przedstawiciel NIK. O potrzebie i roli szkolenia w odniesieniu do zadania poprawy brd mówił także Andrzej Wojciechowski (ITS). Natomiast Andrzej Grzegorczyk - wskazał na brak oceny realizacji dotychczasowych programów. Na ile cele zawarte w programach GAMBIT zostały zrealizowane? - pytał. I jakie dzisiaj są realne możliwości osiągnięcia celów zapisanych w Narodowym Programie BRD - dodał. Zwrócił uwagę także na koszty – musimy myśleć o tym skąd brać pieniądze na brd - mówił. Sesję podsumował Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński (fot. 20). Dziękując za interesujące wypowiedzi i często deklaracje powiedział: - Potrzebujemy wsparcia, za dotychczasowe dziękujemy. Policja będzie starała się być inspiratorem i moderatorem takich spotkań jak dzisiejsze.