Przegląd prasy

Niedoróbki w ustawie o transporcie drogowym

Autor: Polska Gazeta Transportowa

21 stycznia 2004

Na zebraniu złonków PIGTSiS, omówiono braki występujące - mimo dwukrotnej w roku ubiegłym nowelizacji - w ustawie o transporcie drogowym. "Np. w kwestii zabezpieczenia warunków finansowych prowadzenia działalności gospodarczej, opłat za przystanki, wymogów i opłat "samorządowych", dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ulg ustawowych (istnieje przy tym sprzeczność między ustawą o ulgach a ustawą o finansach publicznych) itp.