Przegląd prasy

Niemiecki system elektronicznego pobierania myta

Autor: Rzeczpospolita po południu

1 marca 2004

Rząd niemiecki rozwiązał umowę (wartą 7,73 mld euro) z konsorcjum Toll Collect umowę na stworzenie systemu elektronicznego pobierania opłat od ciężarówek. Powodem decyzji było kilkakrotne przesuwanie terminów uruchomienia systemu (odroczenie o 28 miesięcy) oraz brak porozumienia co do zaproponowanych warunków pokrycia strat (rząd oszacował straty na 6,5 mld euro).Jeżeli rząd rozpisze kolejny przetarg wprowadzenie systemu elektronicznego będzie przesunięte o trzy lata.

Stosowane systemy poboru myta w wybranych krajach Europy:

Austria
system włoskiej grupy Autostrade - na zasadzie mikrofali. 430 czytników (bramek) ustawionych wzdłuż 2 tys. km dróg księguje automatycznie pojazdy o DMC powyżej 3,5 t, wyposażone w nadajnik elektroniczny Go-box wielkości paczki papierosów, przyklejany do przedniej szyby. Po 2012 r. system zastąpiony zostanie rozwiązaniem wykorzystującym technikę satelitarną.

Szwajcaria
system mieszany, austriacko-niemiecki. Urządzenia Tripon w kabinach rejestrują przejechane kilometry z nadajników znajdujących się wzdłuż dróg. Wielkość należności można sprawdzać niezależnie w systemie GPS.

Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia
klasyczny system pobierania opłat (gotówka, karty kredytowe) i telemyto (automatycznie na podstawie specjalnej karty).