Przegląd prasy

Nieprawidłowe ciśnienie w oponach

3 listopada 2008

Michelin ogłosił wyniki IV edycji akcji “Ciśnienie pod kontrolą” przeprowadzonej w październiku wspólnie z PCK i Statoil. W czasie “Tygodnia Dobrego Ciśnienia” Michelin przebadał 9 158 samochodów, z czego w Polsce 71 proc. samochodów miało nieprawidłowe ciśnienie w oponach. Lepsze od Polski okazały się kraje bałtyckie, spośród 260 przebadanych pojazdów - nieprawidłowy poziom ciśnienia miało 66 proc. pojazdów w Tallinie, 67 proc. w Rydze i 70,5 proc. w Wilnie. - Niestety wynik pomiarów jest jeszcze gorszy niż w ubiegłym roku, kiedy aż 63 proc. polskich kierowców miało nieprawidłowe ciśnienie w oponach. Wynika to z faktu, że w tym roku pomiar realizowany był w połowie października, kiedy wielu kierowców jeszcze ani razu nie sprawdziło ciśnienia od czasu wiosennej wymiany opon – powiedziała Iwona Jabłonowska, organizatorka akcji z Michelin Polska. - Dlatego zachęcamy, aby przynajmniej raz w miesiącu i przed każdą dłuższą podróżą kontrolować stan opon i poziom ciśnienia - dodała Iwona Jabłonowska.

f4d656d378b8fd706f8f42ed0ec5d1bacf08d92b (273-1)

Województwa o najgorszym stanie ciśnienia to podlaskie i łódzkie, gdzie aż 79 proc. kierowców miało nieprawidłowy poziom ciśnienia w oponach. Powoduje to pogorszenie bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza jesienią, gdy drogi stają się śliskie. W województwie podlaskim aż 12,5 proc. pojazdów miało niedobór ciśnienia większy niż jeden bar. Jest to bardzo niebezpieczne i może powodować ryzyko eksplozji opony. Z kolei najlepiej o opony dbają kierowcy z województwa zachodnio-pomorskiego, gdzie prawidłowy poziom ciśnienia miało aż 41,92 proc. kierowców. Dzięki temu kierowcy oszczędzają paliwo, chronią środowisko, a ich samochody lepiej trzymają się drogi. W roku 2005 Polska po raz pierwszy wzięła udział w akcji “Ciśnienie pod kontrolą”. Pilotażową akcję zorganizowano w Warszawie i Olsztynie. Łącznie sprawdzono około 300 pojazdów. Ponad 87 proc. miało nieprawidłowe ciśnienie – był to jeden z najgorszych wyników w Europie. W 2006 roku akcja została powtórzona na znacznie szerszą skalę – w 50 miastach przebadano 2356 samochodów, z których niemal 72 proc. jeździło z nieprawidłowym ciśnieniem. W 2007 roku już tylko 63 proc. z ponad dwóch tysięcy pojazdów miało niewłaściwy poziom powietrza w oponach. W związku z tym dochodzi do dużego marnotrawstwa paliwa, opon i środków finansowych oraz do zagrożenia bezpieczeństwa podróżujących. Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie w oponach prowadzi do zagrożenia drogowego. 6 proc. śmiertelnych wypadków na drogach szybkiego ruchu powodowanych jest złym stanem ogumienia. Nieprawidłowe ciśnienie powoduje zmniejszenie przyczepności, wydłużenie drogi hamowania i niesie ryzyko pęknięcia opony. Problem wynika z nieprawidłowego rozłożenia nacisku osi pojazdu na podłoże oraz zmiany powierzchni styku opony z nawierzchnią. Michelin od ponad stu lat zachęca kierowców do regularnej kontroli ciśnienia w oponach. Od 1995 roku działania te prowadzone są pod wspólnym hasłem “Ciśnienie pod kontrolą”. W 2004 roku Michelin podpisał Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zobowiązując się do przeprowadzenia akcji we wszystkich krajach UE. Była to odpowiedź na apel Komisji Europejskiej, która wezwała do podjęcia działań w celu zmniejszenia do 2010 roku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych o połowę.