Przegląd prasy

Nieuczciwi przewoźnicy pod kontrolą

13 kwietnia 2016

Nieuczciwi przewoźnicy muszą mieć się na baczności. Wszelkie próby łamania prawa mogą skończyć się surowymi konsekwencjami. W pierwszym kwartale przeprowadzano 544 współdziałań kontrolnych mających na celu sprawdzenie legalności wykonywania przewozu osób na terenie stolicy.

Kontrole nieuczciwych przewoźników i pojazdów oznakowanych jak warszawskie taksówki prowadzone były wspólnie przez pracowników Urzędu m.st. Warszawy, funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji, Inspektoratu Transportu Drogowego, Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

W sumie w okresie od początku stycznia do końca marca 2016 roku przeprowadzono 544 czynności sprawdzających oraz kontroli. W analogicznym okresie czasu, w 2015 roku, skontrolowano 248 pojazdów i kierowców.

W przypadku 166 przewoźników stwierdzono nieprawidłowości (30,5%). W większości przypadków (117, tj. 70,5%) uchybienia dotyczyły prowadzenia pojazdu przez kierowcę, który nie zdał egzaminu z przepisów prawa miejscowego i topografii m.st. Warszawy. Nieprawidłowości ujawniana także przed rokiem. Było ich wtedy 66 (26,6% skontrolowanych przewoźników) i podobnie jak teraz większość dotyczyła braku identyfikatora potwierdzającego zdany egzamin (47 przypadków, tj. 71,2% ogółu stwierdzonych nieprawidłowości.

Do pozostałych wykrytych, w minionym kwartale 2016 r., uchybień należały:

1. wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 14 przewoźników (wśród nich były pojazdy nieoznakowane jak i te oznakowane jak warszawskie taksówki);

2.wykonywanie transportu taksówką/pojazdem niewpisanym do licencji – 4 przypadki;

3. brak kasy fiskalnej – 9 przypadków;

4.brak prawa jazdy – 7 kierowców.

Ponadto u kierowców pojazdów oznakowanych jak warszawska taksówka stwierdzono:

1.posługiwanie się podrobionym prawem jazdy – 1 prowadzący;

2.dwóch kierowców było poszukiwanych przez policję,

3.a trzech kierujących prowadziło pojazd pomimo sądowego zakazu.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 328 000 złotych. Oprócz naruszeń ustawy wystawiono także 146 mandatów karnych na łączną kwotę 37 200 zł. Ponadto skierowano sześć wniosków do sądu o ukaranie.

Licencjonowana, warszawska taksówka posiada:

1.prawidłowe oznakowanie taksówki, czyli żółto-czerwony pas (w barwach Warszawy) z numerem bocznym taksówki, pod którym powinien znajdować się herb m.st. Warszawy;

2.w górnym prawym rogu przedniej szyby samochodu powinna znajdować się naklejka z hologramem, numerem licencji taksówkarza oraz numerem rejestracyjnym pojazdu;

3.wewnątrz pojazdu powinien znajdować się specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem;

4.w lewym górnym rogu szyby tylnych prawych drzwi powinna znajdować się dwustronna tabliczka informująca po zewnętrznej stronie szyby o cenie za 1 km w I strefie taryfowej; rewers tabliczki, widziany z siedzenia pasażera, powinien zawierać taryfę opłat.

Zawsze należy zachować paragon fiskalny za wykonany przejazd – w przypadku ewentualnych niezgodności jest on podstawą do późniejszych roszczeń.