Przegląd prasy

Niewymienione prawo jazdy straci ważność

7 czerwca 2006

Niewymienione we właściwym terminie prawa jazdy tracą ważność. Z powodu kolejek w urzędach, jakie pojawią się pod koniec czerwca, nawet przez cztery tygodnie kierowca może być pozbawiony ważnego prawa jazdy. Może to być poważny problem dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców.

Do 30 czerwca 2006 roku należy wymienić prawa jazdy wydane w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. oraz wydane po dniu 1 lipca 1999 r. na blankietach papierowych. Jazda bez ważnego prawa jazdy wiąże się mandatem 50 zł. Ponadto Policja podczas kontroli może odholować pojazd na koszt właściciela, w sytuacji, gdy kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania. Zdarzały się również przypadki odmawiania wypłaty odszkodowania, gdy sprawca kolizji drogowej nie posiadał ważnego, tj. wymienionego na nowe, prawa jazdy. Ponadto przedsiębiorca zaskoczony sytuacją, w której część jego pracowników nie ma ważnego prawa jazdy, może ponieść wymierne straty z tego powodu. Sytuacji taka może być szczególnie poważna, gdy przedsiębiorca świadczy usługi transportowe albo zatrudnia dużą liczbę handlowców korzystających z samochodów służbowych.