Przegląd prasy

Normy hałasu

Autor: Rzeczpospolita

6 marca 2005

Pytanie: Jakie są normy hałasu obowiązujące pojazdy ciężarowe?

Odpowiedź: Specyficzne antyhałasowe przepisy dotyczą pojazdów. Dla przedsiębiorców wykorzystujących pojazdy ciężarowe ważne są normy Euro. Określają one nie tylko wymagania dotyczące emisji spalin, ale także i głośności pojazdu. Normę Euro 0 wprowadzono w 1990 roku. Kolejna to Euro 1, zatwierdzona 1 lipca 1992 r., Euro 2 - 1 października 1995 r., Euro 3 - 1 października 2003 r. Planuje się wprowadzenie normy Euro 4 na 2005 r., a Euro 5 na 2008 r. (...) Przewoźnicy dysponujący pojazdami ekologicznymi płacą mniej za winiety zarówno w Polsce, jak i za granicą, a często także niższe opłaty lokalne. W niektórych regionach, np. w Austrii, zakazano nocnych przejazdów ciężarówek ze względu na nadmierny hałas. Możliwe jest jednak obejście tych przepisów. Nie dotyczą one bowiem niektórych pojazdów mających specjalny certyfikat świadczący o obniżonej hałaśliwości. Oznacza się go literą L na biało-zielonym tle. Taki certyfikat trzeba odnawiać co dwa lata.

Odpowiedzi udzielił: Zofia Jóźwiak"Słone rachunek za hałas" - "Rzeczpospolita" 22.3.2005 r

Obowiązujące akty prawne:

ustawa - Prawo ochrony środowiska w: Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w: Dz. U. z 2004 r. nr 178, poz. 1841rozporządzenie w sprawie wartości progowych poziomów hałasu w: Dz. U. z 2002 r. nr 8, poz. 81rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Tekst jednolity w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz.201d).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431
Źródło "Rzeczpospolita"