Przegląd prasy

Nowa sygnalizacja świetlna?

12 kwietnia 2007

c98b3ad8c1e277ae362c46ee535899672ccda952 (181-7)

Światło zielone, ludzik pijący zamiast idącego, tak wyglądały prace młodych czeskich artystów, które stanęły na skrzyżowaniach Pragi. Przechodnie byli zaskoczeni modyfikacjami. Władze miasta też. Na tyle, że kazały znaki natychmiast usunąć.

Słowa kluczowe Czechy sygnalizacja świetlna