Przegląd prasy

„Nowe otwarcie” w WORD Tarnobrzeg

23 września 2013

bfbc9fd9542dc01c66d835d3889b4f1600a7249e

e5f5d70ff60794556e3e996aa2286685e342d3b7e6aa493d6c1cac8ee1c3fb62b646722a762a8017

(Fot.: PD@N 474-7, 4, 6 Fot. Stalowka.NET / Jacek Rodecki)

 

Początkiem września w tarnobrzeskim WORD startują nowe usługi, które mają uczynić ośrodek bardziej przyjazny i funkcjonalny dla egzaminowanych. Lucjusz Nadbereżny nowy dyrektor WORD w Tarnobrzegu od pierwszych dni zapowiadał znaczące zmiany w funkcjonowaniu tego ośrodka -Obejmując stanowisko nie rzucałem słów na wiatr, bo przyszedłem do WORD-u z konkretnymi planami i wizją jego funkcjonowania. Wrzesień traktuję jako nowe otwarcie tarnobrzeskiego ośrodka na oczekiwania naszych klientów. Chciałbym zapowiedzieć, że kolejne udogodnienia dla naszych klientów są wdrażane w ośrodku, a to nie koniec zmian -deklaruje dyrektor Nadbereżny, który tarnobrzeskim ośrodkiem, kieruje od ponad miesiąca.

Wprowadzone po 19 stycznia tego roku nowe zasady zdawania egzaminu na prawo jazdy wprowadziły dość duże zamieszanie oraz zniechęcenie wśród przyszłych kierowców. Bez wątpienia ma to również wpływ na liczbę zdających, która drastycznie spadła we wszystkich WORD-ach w kraju. Tarnobrzeski ośrodek egzaminacyjny pod kierownictwem nowego dyrektora wprowadza znaczące zmiany w swoim funkcjonowaniu. Nowa oferta ma otworzyć ośrodek na przyszłych kierowców. Zmianie ulegają zasady obsługi klienta oraz możliwości skorzystania z egzaminów próbnych.

Egzamin próbny nie tylko praktyczny. Również teoretyczny! Najbardziej oczekiwaną przez kursantów zmianą jest możliwość odbycia egzaminu próbnego na placu egzaminacyjnym w WORD. Takie usługi świadczą już praktycznie wszystkie ośrodki egzaminacyjne w kraju. Tarnobrzeski WORD w swojej ofercie wyszedł jednak znacząco przed szereg i jako pierwszy uruchamia salę symulacji egzaminu teoretycznego. To właśnie nowy egzamin teoretyczny stał się zmorą dla nowych kierowców, a jego zdawalność utrzymuje się na dość niskim poziomie – Moja obserwacja tego, jaki pogrom i zniechęcenie wywołuje nowy egzamin spowodowała decyzję o uruchomieniu specjalnej sali symulacji egzaminu teoretycznego. Każdy, kto zdecyduje się zdawać egzamin w Tarnobrzegu będzie mógł bezpłatnie skorzystać z próbnego egzaminu teoretycznego z wykorzystaniem pilotów, które są na egzaminie właściwym – podkreśla dyrektor Nadbereżny. Symulacja odbywa się w specjalnie przystosowanej do tego celu sali, kandydat korzysta z takiej samej klawiatury i programu o takiej samej funkcjonalności, jaki wykorzystywany jest w trakcie egzaminu państwowego. Próbny egzamin praktyczny będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach od 16-20. W tym czasie przyszli kierowcy będą mogli zweryfikować swoje umiejętności na samochodzie egzaminacyjnym ośrodka oraz pod nadzorem pracownika WORD. W soboty plac manewrowy będzie wynajmowany szkołom jazdy, które będą mogły prowadzić tutaj szkolenie ze swoimi kursantami. Możliwość odbycia jazdy próbnej ma wpłynąć na poziom zdawalności – Jestem przekonany, że możliwość zapoznania się przed właściwym egzaminem z naszym placem, jego geometrią i samą symulacją sytuacji egzaminacyjnej wpłynie na obniżenie stresu podczas właściwego podejścia. Mam nadzieję, że dzięki temu błędy na placu manewrowym będą dużo rzadziej przyczyną przerwania egzaminu praktycznego – uzasadnia wprowadzenie nowej oferty Nadbereżny.

Elektroniczna kolejka, rezerwacja przez Internet i ustalenie terminu przez telefon... Duże zmiany dotyczą zasad obsługi klienta. W ośrodku wdrażane są właśnie udogodnienia, które mają dać większy komfort dla korzystających z usług WORD w Tarnobrzegu. Od kilku dni wchodząc do ośrodka można zauważyć duży dotykowy monitor, który jest sercem nowego systemu obsługi klienta poprzez elektroniczną kolejkę. Wchodząc do ośrodka należy wybrać na monitorze temat, który nas dotyczy oraz pobrać bilet z numerkiem, a następnie oczekiwać na przywołanie do wskazanego okienka obsługi. Elektroniczna kolejka ma wprowadzić z jednej strony większy komfort dla oczekujących a z drugiej usprawnić pracę biura obsługi. Ciekawym rozwiązaniem będzie możliwość umówienia dokładnej godziny przybycia do ośrodka przez internet. Za pośrednictwem strony internetowej ośrodka będzie można wybrać dogodny dla nas termin wizyty w ośrodku. Następnie należy przybyć do ośrodka 5 minut przez wyznaczonym czasem i potwierdzić swoją obecność w panelu dotykowym, chwilę później zostaniemy poproszeni do okienka obsługi. Jak zapowiada dyrektor ośrodka Lucjusz Nadbereżny to jednak nie koniec wykorzystania nowych technologii w obsłudze klienta - Moim celem jest przeniesienie ośrodka w XXI wiek, bo niestety ale w pewnych sprawach zastałem go jeszcze w wieku minionym. W dzisiejszych czasach wiele spraw można załatwić przez internet i telefon, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze naszych klientów. Dlatego już od połowy września będzie można umówić ponowny egzamin przez telefon, a za pośrednictwem naszej strony www dokonać płatności. Nowa strona internetowa będzie dawała również inne udogodniania jak sprawdzenie dostępności terminu egzaminu oraz generator druków wpłat. Przede wszystkim jednak strona będzie bardziej przyjazna i zawierała więcej przydatnych informacji merytorycznych dotyczących przebiegu egzaminu. - podkreśla dyrektor ośrodka.Wyjściem w stronę oczekiwań klientów WORD-u jest również uruchomienie na terenie ośrodka bezpłatnej strefy Wi-Fi. Większość zmian dotyczących obsługi elektronicznej oraz internetowej będzie funkcjonować od połowy września wraz z nową stroną internetową ośrodka, która będzie zarządzać tymi usługami.

Trudne czasy to wyzwanie współpracy ze szkołami jazdy. Znaczący spadek liczny egzaminowanych dotyka nie tylko WORD-y, ale również szkoły jazdy, których spadająca liczba kursantów dotyka bardzo boleśnie. Tarnobrzeski WORD deklaruje chęć współpracy ze szkołami jazdy, aby zachęcić wszystkich do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez zdobycie uprawnień kierowcy - Jako nowy dyrektor liczę na partnerską współpracę ze szkołami jazdy i instruktorami. Mam nadzieję, że wprowadzane nowe usługi i zasady spotkają się z przychylnością szkół jazdy oraz zachęcą przyszłych kierowców do odbycia kursu i zdawania egzaminu w Tarnobrzegu - mówi dyrektor tarnobrzeskiego ośrodka. Wyjściem w stronę szkół jazdy są nie tylko egzaminy próbne i możliwość wynajęcia placu egzaminacyjnego ale również możliwość zdawania części kategorii prawa jazdy na pojeździe, na którym przeprowadzany był kurs w szkole jazdy. Od 2 września w WORD Tarnobrzeg będzie istniała możliwość odbycia praktycznego egzaminu na kategorię B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D, D1+E, D, D+E na pojazdach OSK o ile spełniają warunki ogólne oraz wynikające z przepisów szczegółowych.

Podsumowanie: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób egzaminowanych oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców wprowadzono szereg zmian dotyczących funkcjonowania WORD w Tarnobrzegu. Większość z nich zacznie obowiązywać od 2 września 2013 roku. Z najważniejszych należy wymienić:

1)Wprowadzenie bezpłatnego próbnego egzaminu teoretycznego w specjalnej sali symulacyjnej. Jesteśmy pierwszym WORD-em, nie tylko w Regionie, ale również w Polsce wprowadzającym takie udogodnienie dla egzaminowanych.

2)Wprowadzenie płatnego egzaminu próbnego na kategorię B przy użyciu samochodu WORD i pod nadzorem pracownika WORD oraz na inne kategorie pod nadzorem instruktora z użyciem pojazdów OSK.

3)Możliwość wynajęcia przez OSK placu manewrowego WORD dla wszystkich kategorii prawa jazdy.

4)Możliwość odbycia praktycznego egzaminu na kategorię B1, C1, C1+E, C, C+E, D1, D, D1+E, D, D+E na pojazdach OSK o ile spełniają warunki ogólne oraz wynikające z przepisów szczegółowych.

5)Udogodnienia dotyczące biura obsługi klienta m.in.: wprowadzenie systemu elektronicznej kolejki usprawniającej obsługę naszych klientów z możliwością umówienia dokładnej daty oraz godziny wizyty w WORD przez Internet, możliwość umówienia ponownego egzaminu przez telefon i wiele innych.

Dokładna informacja na temat próbnych egzaminów teoretycznych oraz praktycznych w WORD Tarnobrzeg:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu mając na uwadze oczekiwania osób zdających egzamin państwowy na prawo jazdy, w ramach realizacji polityki ciągłego doskonalenia jakości obsługi swoich klientów wprowadza nowe rodzaje usług, które będą realizowane w Ośrodku od dnia 2 września 2013 roku. Od poniedziałku 26 sierpnia w Biurze Obsługi można dokonywać zapisów na następujące egzaminy próbne:

Symulacja egzaminu teoretycznego - można skorzystać z bezpłatnej usługi polegającej na możliwości poddania się próbnemu egzaminowi teoretycznemu, która na celu zapoznanie się kandydata na kierowcę z zasadami działania sprzętu i programu egzaminacyjnego. Symulacja odbywa się w specjalnie przystosowanej do tego celu Sali, kandydat korzysta z takiej samej klawiatury i programu o takiej samej funkcjonalności jaki wykorzystywany jest w trakcie egzaminu państwowego. Symulacja odbywa się w obecności pracownika WORD w dni robocze od godziny 800 do 1600 w odstępach 30 minutowych. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi.

Jazda próbna na placu manewrowym dla osób mających ustalony termin egzaminu państwowego na prawo jazdy. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 2000 pod nadzorem pracownika WORD kandydat na kierowcę może zapoznać się odpłatnie z placem egzaminacyjnym i pojazdami wykorzystywanymi do przeprowadzania egzaminu, nie dotyczy jedynie kat. AM, A1, A2 i A dla których WORD Tarnobrzeg nie udostępnia swoich motocykli. Istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy, dla której odbywa się jazda próbna. Jazda próbna dla kat. B odbywa się wyłącznie na pojazdach WORD. Czas, w którym można korzystać z jazdy próbnej to wielokrotność 15 lub 30 minut, zapisu można dokonać w Biurze Obsługi po wcześniejszym uiszczeniu opłaty na konto Nr 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063 z dopiskiem “jazda próbna”. Cennik usługi znajduje się w tabeli poniżej:

Kategoria pojazdu

Pojazd WORD

Pojazd OSK

Czas jazdy próbnej

A

--------

16,00 zł.

15 min

B

26,00 zł.

--------

15 min

B + E

70,00 zł.

30,00 zł

30 min

C

80,00 zł.

30,00 zł.

30 min

C + E

90,00 zł.

30,00 zł.

30 min

D

80,00 zł.

30,00 zł.

30 min

T

70,00 zł.

30,00 zł

30 min

Udostępnienie placu manewrowego dla podmiotów szkolących kandydatów na kierowców. W soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy w godzinach od 700 do 1500 Ośrodki Szkolenia Kierowców mogą wynająć plac manewrowy lub pojedyncze jego tory celem przeprowadzenia jazd próbnych. Czas, w którym można korzystać z poszczególnych torów placu manewrowego to wielokrotność 60 minut. Jazda próbna odbywa się na pojazdach OSK z udziałem instruktora nauki jazdy posiadającego ważną legitymację instruktora, w przypadku kat. A1, A2, A - WORD udostępnia urządzenia do kontroli prędkości. Tabela opłat:

Kategoria pojazdu / stanowisko

Cena wynajmu dla OSK

Czas jazdy próbnej

A1, A2, A

50, 00 zł.

60 min

B-1

50, 00 zł

60 min

B–2

50, 00 zł

60 min

B-3

50, 00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 1

50, 00 zł

60 min

B+E, C, C+E, D, T - 2

50, 00 zł

60 min

Słowa kluczowe WORD
Źródło WORD Tarnobrzeg