Przegląd prasy

Nowe Porozumienie w sprawie Krajowego Funduszu Drogowego

18 kwietnia 2008

W siedzibie resortu nastąpiło uroczyste podpisanie nowego Porozumienia w sprawie obsługi Krajowego Funduszu Drogowego (KFD), zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Porozumienie zostało podpisane przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka, Prezesa Zarządu BGK Ireneusza Fąfarę oraz Zastępcę Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Jacka Bojarowicza. Nowe Porozumienie zastąpiło dotychczas obowiązujące Porozumienie z dnia 5 marca 2004 r. Zapisy nowego Porozumienia w szerszym zakresie regulują współpracę dotyczącą funkcjonowania KFD pomiędzy Ministrem Infrastruktury, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.