Przegląd prasy

Nowe przepisy wejdą w życie

4 stycznia 2006

Łuki na placu manewrowym mają być szersze o pół metra. W przypadku egzaminu na prawo jazdy kategorii B, najważniejszą zmianą jest poszerzenie pasa ruchu do rozmiarów faktycznie spotykanych w miastach. Obecnie łuk ma 2,5 m będzie miał 3 m. Z adaptacją placów manewrowych ośrodki najczęściej czekają na noc z 9 na 10 stycznia. Do tego dnia egzaminują jeszcze na starych zasadach.

Po 10 stycznia egzamin na prawo jazdy trzeba będzie zdawać według nowych przepisów tj. rozporządzenia z dnia 27 października 2005 r. W wielu WORD-ach egzaminy zaczną się z opóźnieniem. Np. w Białymstoku od 16 stycznia br. ?Potrzebujemy tych kilku dni na odpowiednie przygotowanie placu i mamy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać. Próbnie będziemy też instalować nowe kamery. Ale nie znaczy to wcale, że pojawią się one w samochodach już podczas pierwszych nowych egzaminów. Na to mamy czas do 10 kwietnia? - tłumaczy Krzysztof Janowski, jeden z głównych egzaminatorów w białostockim WORD-zie.

W Bydgoszczy: ?W WORD praca wre. Place manewrowe mamy już prawie przygotowane, w weekend będziemy malować pasy - wyjaśnia dyrektor Krzysztof Kęskrawiec. - Będą trzy place dla zdających na prawo jazdy kategorii B, jeden dla tych, którzy chcą mieć kategorię A i jeden plac dla ciężkich wozów (kategoria C i E). Na szczęście, instalacja kamer w autach obowiązuje nas dopiero od 10 kwietnia, więc na pewno zdążymy. Mamy 10 aut, a kamer, tak dla pewności i bezpieczeństwa, chcemy kupić 11.?

W Krakowie i Warszawie: ?Sytuacja w krakowskim ośrodku egzaminacyjnym jest o wiele lepsza niż np. w Warszawie. Tam po 10 stycznia wstrzymano egzaminowanie. Warszawski ośrodek nie jest w stanie przygotować na czas nawet jednego placyku manewrowego (w Krakowie jeden już jest). Zima uniemożliwia namalowanie nowych łuków. W stolicy czas oczekiwania na wolny termin egzaminu sięga blisko pół roku? oraz ?Krakowski ośrodek zmieni kształt czterech stanowisk manewrowych. Według nowych przepisów łuki, po których cofa się na egzaminie, mają być szersze o pół metra. - Nie możemy malować, bo jest zbyt wilgotno. Nie wchodzi w grę nawet ogrzewanie i suszenie asfaltu - wyjaśnia Urszula Łukaszewicz, zastępca dyrektora MORD. Ale uspokaja, że krakowskiemu ośrodkowi nie grozi paraliż: - Czas egzaminu na samym placyku będzie znacznie krótszy niż do tej pory. Jestem pewna, że do 10 stycznia będziemy dysponowali, co najmniej jednym przepisowym łukiem. To powinno wystarczyć.? ?Warszawski wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (WORD) od 10 stycznia zawiesi przeprowadzanie egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii B - poinformował ośrodek na swoich stronach internetowych. Szef warszawskiego WORD-u Andrzej Szulc zapowiedział, że uruchomi egzaminy według nowych zasad tak szybko, jak to będzie możliwe - nawet wtedy, gdy będzie miał gotowe tylko jedno stanowisko z osiemnastu, jakimi ośrodek dysponuje.?