Przegląd prasy

Nowe stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego w Warszawie

4 listopada 2014

b2fe3a095bb1557fd7456206688eafec488d8242

80c646d51f9292686986875751e260cd36fc7ae8

(506-106-107 fot. umwarszawy)

Blisko 4 tys. m2 placu manewrowego, 750 m jezdni i ścieżek rowerowych, 38 m torów tramwajowych, 20 sygnalizatorów świetlnych, 130 znaków drogowych, tramwaj, zapory kolejowe, skrzyżowania i rondo - składają się na jedno z najnowocześniejszych miasteczek ruchu drogowego przy ul. Sołtyka.

W realizację projektu włączyło się szereg miejskich jednostek. Instytucje te zaangażowały się poprzez m.in. sfinansowanie przez ZDM projektu budowy miasteczka, przekazanie przez Spółkę Tramwaje Warszawskie infrastruktury szynowej oraz wagonu, przekazanie przez ZTM m.in. 20 rowerów, wyposażenie sali edukacyjnej przez WORD w tablicę multimedialną oraz pomoce dydaktyczne, a także poprzez przekazanie straży przez MPRO zieleni do nasadzeń. Miasto na budowę przeznaczyło ponad 820 tys. zł. Miasteczko zyskało aprobatę nie tylko instytucji dbających o bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej Nr 63, którzy jako pierwsi wjechali na teren miasteczka.

Potrzeba udostępnienia przyszłym rowerzystom tego typu obiektu wynikała również z rosnącego zainteresowania szkół zajęciami realizowanymi do tej pory z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Tylko w tym roku strażnicy miejscy przeszkolili już 12 315 uczniów w 189 szkołach. Funkcjonariusze uczestniczyli również w egzaminach na kartę rowerową w 58 placówkach oświatowych.

Strażnikom miejskim inicjatywy gratulowali m.in. Jacek Wojciechowicz zastępca prezydent m.st. Warszawy oraz ambasador Królestwa Niderlandów w Warszawie Paul P.J. Bekkers, zwracając jednocześnie uwagę na możliwości jakie daje w procesie edukacyjnym atrakcyjność i funkcjonalność miasteczka.

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół będą prowadzone na nowym obiekcie w dwóch etapach. Uczniowie z zasadami ruchu drogowego będą zapoznawać się w trakcie zajęć realizowanych w multimedialnej sali edukacyjnej mieszczącej się w budynku przy ul. Sołtyka. Sala została wyposażona w tablicę multimedialną oraz stanowiska komputerowe. Jednocześnie z sali będzie mogła korzystać 20-osobowa grupa uczniów. Drugim etapem będzie doskonalenie nauki jazdy oraz praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego na terenie placu manewrowego miasteczka ruchu drogowego.

W ocenie Straży Miejskiej realizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli m.in.:

-zwiększyć dostępność do kształcenia umiejętności praktycznych przez dzieci i młodzież,

-kształtować nawyki prawidłowych i bezpiecznych zachowań w zakresie poruszania się po drogach,

-zwiększyć zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ruchu drogowego,

-właściwie przygotować uczniów do egzaminów na kartę rowerową,

-zwiększyć wsparcie placówek oświatowych w zakresie edukacji komunikacyjnej,

-popularyzować rower jako środek transportu i rekreacji.

Na terenie miasteczka wspólnie ze strażnikami zajęcia prowadzić będą funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. Zasady współpracy zostały określone w liście intencyjnym. Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego będzie stanowiło także wsparcie dla instytucji i służb miejskich w prowadzeniu wspólnych akcji społecznych promujących bezpieczne zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz realizację nowych inicjatyw, jak np. wakacyjnej szkółki ruchu drogowego.