Przegląd prasy

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców - podsumowanie seminarium

10 maja 2013

W dniu 10 maja 2013 roku odbyło się seminarium podsumowujące pierwszy okres funkcjonowania nowych regulacji prawnych w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. W seminarium tym uczestniczyło 18 przedstawicieli urzędów miast i powiatów oraz 85 Kierowników Ośrodków szkolenia Kierowców. Gości zaproszonymi przez Dyrektora WORD Katowice byli: Dyrektora Wydziału Transportu i Komunikacji Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Pani Ewa Mucha oraz Prezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców Krzysztof Szymański. Po przywitaniu uczestników wykład przeprowadził zastępca dyrektora WORD Katowice Janusz Kuwak, który następnie był prowadzącym całość seminarium. Przedstawił wnioski w bieżącej praktyki egzaminacyjnej wskazując na zmiany statystyk zdawalności, nowe pojazdy egzaminacyjne i najczęściej popełniane błędy przez absolwentów kursu. Ponadto egzaminator nadzorujący Eugeniusz Tomala przeprowadził obszerną prezentacje na temat zasad przeprowadzania egzaminów na kategorie A1, A2, A oraz AM. Prowadzącym kolejne wykłady byli Maria Dąbrowska-Loranc Kierownik Centrum BRD Instytutu Transportu Samochodowego, aspirant Jacek Prokop z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, Prezes Piotr Drapa z Górnośląskiego Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia, jako współorganizator seminarium oraz Bernard Paliga Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie. Głównym tematem w dyskusji była praktyka egzaminacyjna podczas egzaminów na kategorie motocyklowe prawa jazdy oraz sposób publikowania statystyk zdawalności przez urzędy sprawujące nadzór na OSK. Podczas seminarium swoją ofertę wydawniczą zaprezentowały wydawnictwa branżowe.

W imieniu współorganizatorów Dyrektor WORD Katowice Roman Bańczyk

dziękuje uczestnikom seminarium za liczne przybycie

oraz Instytutowi Transportu Samochodowego

za przygotowanie materiałów dla wszystkich obecnych na seminarium.

b1e7d8a9323b66eba092dbbc4b8dae9d1d69c789

Przywitanie uczestników przez Dyrektora WORD Katowice Romana Bańczyka

520c35f4be7ef3bc99992cc4713ee71f0c3eb2db

Kiermasz wydawnictw Grupy IMAGE z Warszawy

62e3de036b3e17e4ebe6d1203b04d0f521343bf8

Uczestnicy seminarium

efdbb1117f24f10874f1ee12d91fa7342db6bdfb

Wykład Marii Dąbrowskiej-Loranc z Instytutu Transportu Samochodowego

(Fot.: PD@N - 463-51-54word)