Przegląd prasy

Nowy most przez Wisłę – największy most łukowy

11 lipca 2008

9deee8b9f4bd8e91b86355d171c5ff63ec6b1048 

5deb31b3c59cad1456dcd4e326c8af61eb2e6dff

(255-11)-12 ^ Most na Wiśle w Puławach ma ponad 1038 m długości, a rozpiętość jego głównego przęsła łukowego wynosi 212 m. To największy łukowy most w Polsce

Czeka nas wiele zadań inwestycyjnych, w tym wiele mostów. Ten w Puławach bardzo cieszy, został wykonany w terminie, na najwyższym technicznym poziomie. Ten most także cieszy, bo jest pierwszym tak nowoczesnym mostem w Polsce, znalazł się też w trójce najdłuższych w Europie – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk podczas otwarcia mostu w Puławach. Nowy most przez Wisłę (dł. 1038,2 m) to pierwsza część obwodnicy Puław (dł. 12,71 km) i zarazem gabarytowo najokazalszy fragment budowanej już dwujezdniowej drogi ekspresowej S12 Radom – Lublin. W wyniku budowy I etapu obwodnicy, ruch ciężkich pojazdów ominie centrum Puław. Nowy most zlikwiduje też “wąskie gardło” na drodze krajowej nr 12, jakim jest wybudowany w 1934 r. i czynny do dziś most na rzece Wiśle, o szerokości jezdni wynoszącej zaledwie 5,40 m. Konstrukcja i parametry nowej przeprawy zaliczają ją do najnowocześniejszych w Europie. W nurcie głównym rzeki most nie ma żadnej podpory – przekracza nurt jednym przęsłem. Łukowe przęsło ma rozpiętość 212 m. Oprócz największego mostu, wykonanych zostało jeszcze 14 obiektów mostowych, z których 4 pełni funkcję przejść ekologicznych. Na znacznej części most i obwodnica Puław łagodnie wpisują się w otaczający krajobraz. Koszt budowy I etapu obwodnicy Puław wyniósł ok. 400 mln zł, w tym za roboty budowlano-montażowe ok. 340 mln. zł. Koszt budowy mostu przez Wisłę osiągnął blisko 185 mln zł. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w pierwszym kwartale 2006 r. a zakończyła w czerwcu 2008 r. Inwestycja jest realizowana w ramach programu SPOT (Sektorowy Program Operacyjny – Transport) i współfinansowana ze środków unijnych w wysokości blisko 75%. Całością prac kierowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Słowa kluczowe mosty obwodnica