Przegląd prasy

Nowy ośrodek egzaminowania, jego filia, albo…

22 kwietnia 2012

W Poznaniu mieszkańcy Winogrady i Piątkowa przeżywają - znane także w bardzo wielu miastach - zatory i stłuczki z samochodami nauki jazdy. Jest jednak zasadnicza różnica. WORD rozważa zmianę siedziby i jednocześnie miejsca egzaminowania, i instruktorzy natychmiast deklarują zmianę tras jazd szkoleniowych. Jak donosi “Gazeta pl Poznań” w tym rejonie np. tylko w 2011 r. odbyło się 77 tys. egzaminów, tutaj ćwiczy każdy zdający - rachunek prosty - natężenie “elek” ogromne. Z ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika, że egzaminowany musi wyjechać z WORD-u i do niego wrócić, zaliczając po drodze kolejne umiejętności, a maksymalny czas trwania egzaminu nie może przekraczać 40 min - tłumaczy Agnieszka Kubiakowska-Michalak, dyrektor departamentu infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego. Problemem tamtejszych mieszkańców zajmowali się radni - np. w 2009 r. zaproponowano wprowadzenie w godzinach szczytu zakazu ruchu dla pojazdów z “elką”, natomiast w ubiegłym roku padł pomysł zmiany siedziby WORD lub otwarcia dodatkowej jego filii. W odpowiedzi na interpelację pytające dostała pismo, z którego wynikało, że nie ma ani potrzeby, ani finansowych możliwości otwierania nowych ośrodków. Nie ma też w planie zmiany lokalizacji siedziby WORD-u. Wypowiadając się na łamach dziennika dyrektor Kubiakowska-Michalak zaproponowała: sytuacja poprawi się, gdy instruktorzy zaczną szkolić kierowców w innych częściach miasta, a nawet w innych miastach, tam, gdzie mają zarejestrowana swoją działalność - proponuje. To samo radzi wicedyrektor poznańskiego WORD-u Paweł Guzik: - Przecież pierwsze lekcje jazdy można odbywać się wszędzie. Wszędzie można też uczyć się ruszać czy parkować - przekonuje. Okazuje się, że mieszkańcy Winogrady mają swoje “sposoby” na niechciane “elki”. Jak się dowiadujemy niektórzy dojazd do swoich posesji tarasują kamieniami lub ustawiają znaki zakazujące wjazdu dla "elek". W zakresie tych ostatnich działań wypowiadał się na naszych łamach ekspert. Podsumowując nasuwa się smutny wniosek- dotychczas nie pojawiło się jakiekolwiek skuteczne i satysfakcjonujące wszystkie strony rozwiązanie.

Słowa kluczowe korki pojazdy szkoleniowe WORD