Przegląd prasy

Nowy zarząd Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM

17 grudnia 2014

W siedzibie Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM w Warszawie Zgromadzenie Założycieli Fundacji z dniem 17 grudnia 2014 r. powołało w skład Zarządu: Bożennę Chlabicz, Wojciecha Pasiecznego i Mirosława Szadkowskiego. Zarząd ukonstytuował się następująco: Bożenna Chlabicz - prezes, Wojciech Pasieczny i Mirosław Szadkowski - wiceprezesi. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrany zarząd omówił zasady i organizację współpracy z Polskim Klastrem Edukacyjnym.

Gratulujemy wyboru i deklarujemy współpracę. (jm)

c457d1638e411a7edc6ed4a3ee9ff48206d4bc8e

Bożenna Chlabicz, polonistka, dziennikarka, redaktor, wydawca. Redaktor naczelna portalu edukacyjnego wychowania komunikacyjnego “Bezpieczna Droga do Szkoły”, wyróżnionego statuetką PARTNER BRD przyznaną przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceprzewodnicząca Komisji Promocji i Mediów Mazowieckiej Rady BRD. Zawodowo zajmuje się aspektami prawnymi związanymi z ruchem drogowym, bezpieczeństwem i edukacją komunikacyjną, jako redaktor i/lub autorka publikacji z zakresu przepisów ruchu drogowego - podręczników, pytań egzaminacyjnych, poradników, programów komputerowych, pomocy dydaktycznych. Współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kształcenia i egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców oraz edukacją najmłodszych. Od 1995 roku - wolontariuszka, a od 2006 - wiceprezes Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM.

6d8c194a566ebf5aec67278e482a39ccc9890a4d

Wojciech Pasieczny, ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, biegły sądowy ds. rekonstrukcji wypadków drogowych; wykładowca przedmiotu “Wypadki drogowe” na Podyplomowych Studiach Psychologia Transportu na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; b. radca, mł. inspektor w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, inicjator wielu akcji na rzecz poprawy brd, podróżnik, żeglarz.

e3517aa2f40fc64cbd8f0559f49c0ac62e2dd81e

Mirosław Szadkowski, nauczyciel akademicki, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu (od 1999 r.), b. prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD. Członek Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu brd.

2618d4cd0d9e13f050599d1795e60cf43beade2e

Zarząd Fundacji ZAPOBIEGANIE WYPADKOM DROGOWYM: Bożenna Chlabicz - prezes, Wojciech Pasieczny i Mirosław Szadkowski - wiceprezesi Fundacji.

(Fot.: 508-32-35 fot. jola michasiewicz)