Przegląd prasy

O bezpiecznym kursancie OSK u Rzecznika Praw Obywatelskich

29 stycznia 2016

bb9594ec5066072e136314a28800f27acdd6ee07

(532-11)

W dniach 28-29 stycznia 2016 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich na ul. Długiej w Warszawie odbyła się konferencja

pt.: "Egzekwowanie praw kursantów i obowiązków OSK w krajowym systemie szkolenia kandydatów na kierowców Bezpieczny Kursant OSK". Przybyli wysłuchali prezentacji oraz dyskutowali przede wszystkim o problemach szkolenia kandydatów na kierowców, o prowadzących szkolenia przedsiębiorcach, o ośrodkach szkolenia itd. wszystkie te interesujące zagadnienia przede wszystkim z perspektywy dbałości o prawa kursantów. Prezentacje przedstawili:

Maksym Mierzejewski, zastępca dyrektora Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Przywitaj przybyłych i mówił o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, szkolenia kandydatów na kierowców itd.;

Filip Grega, prezes Fundacji SOS odpowiedzialne szkoły jazdy, socjolog bezpieczeństwa ruchu drogowego zaprezentował raport “Bezpieczeństwo prawne i ubezpieczeniowe kandydata na kierowcę”. Przywołał wyniki przeprowadzonego w 2014 roku badania 2877 ośrodków szkolenia przeprowadziła 198 563 szkoleń podstawowych, też 4,69% szkoleń uzupełniających. I pojawiło się tu podstawowe pytanie – czy to nie za mało? 62,31% do “szara strefa”(!);

Stanisław Iwan, profesor Akademii Morskiej, dr hab. Mówił o profesji i etosie instruktora nauki jazdy. Instruktor powinien być nauczycielem i jednocześnie wychowawcą – mówił. Kandydat na kierowcę to najczęściej osoba z “trudnej grupy wiekowej”, niestety – w nowych możliwościach dostępu do zawodu – też należy to tej grupy. Czy więc ten ostatni może być wychowawcą? Instruktor powinien posiadać: wiedze, umiejętności i właściwą osobowość. Czy więc każdy może być instruktorem nauki jazdy? – pytał dalej profesor.;

Zdzisława Cwalińska-Weychert, wiceprezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, informowała o odpowiedzialności finansowej instruktora kursanta, albo posiadacza czy kierującego pojazdem. Z ubolewaniem oceniła, iż polscy kierowcy posiadają bardzo niską wiedze ubezpieczeniowa, a ta bardzo się przydaje. Powinniśmy wiedzieć kto, kiedy, za co i dlaczego odpowiada w zdarzeniach drogowych – apelowała. Dla przykładu – kursant powinien rozpoczynając lekcję czy egzamin zapytać czy samochód szkoleniowy jest ubezpieczony. Czy pyta? Czy wszystkie pojazdy szkoleniowe są ubezpieczone/;

Adam Walendzik, Rzecznik Praw Kursanta, podsumował swoją dotychczasową działalność, omówił - w sposób przekrojowy – składane skargi kursantów;

Grażyna Rokicka, prezes zarządu Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, nadzwyczaj interesująco omówiła umowy, klauzule abuzywne i o odpowiedzialności OSK za świadczone usługi;

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich omawiał problemy związane z nadzorem starostów nad ośrodkami szkolenia kierowców – formalnym wymogiem czy narzędziem ochrony interesów kursantów?

P. Rózga, ekspert Fundacji SOS zainteresował obecnych tematem przetwarzania danych osobowych, definiował co to jest dana osobowa; kto to jest administrator danych osobowych; omówił pojęcie przetwarzania danych osobowych oraz wymogi ochrony danych osobowych (zabezpieczenie prawne, fizyczne oraz informatyczne). Szczególne zainteresowanie wywołało zagadnienie obowiązku rejestrowania zbiorów danych w GIODO. I tu stwierdził: ośrodki szkolenia kierowców w zasadzie są wyłączone z obowiązku rejestracji zbioru osk – jako zbioru osób uczących się. Mimo to, pewne obowiązki pozostają – podkreślał, np. odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych. W ocenie mówcy – niezbędne są nowelizacje ustawy o ochronie danych osobowych.;

Adam Knietowski, ekspert Fundacji SOS, specjalista systemowych rozwiązań BRD, metodolog i twórca systemów szkolenia, na wstępie ocenił: “w branży się źle dzieje. Przyczyna to przerwany ciąg logiczny szkolenia. I tu podjął wiele tematów, dla przykładu zagadnienia: metodologii nauczania; bezpieczeństwa pośredniego kursanta; stanu technicznego pojazdów szkoleniowych itd. itp. Przyczyn takiego stanu rzeczy poszukiwał w: braku fundamentalnych ćwiczeń techniki jazdy na placu manewrowym; zbyt wczesnym wyjeżdżaniu z kursantem na drogi (fatalne przygotowanie kursanta do jazdy); metoda szkolenia “pod egzamin” (tę uznał za wprost skandaliczną praktykę); brak szkoleń z ryzyka itd. – Obecny proces nauki jazdy nie daje szansy doświadczenia zagrożeń związanych z fizyka ruchu pojazdu, prędkością i zrozumienia działania systemów bezpieczeństwa – ocenił Knietowski. Za modelowe uznał szkolenie w systemie szwedzkim.

Paweł Tomaszek reprezentujący portal AUTO-ŚWIAT zadał nadzwyczaj istotne pytanie – Czy osk to tylko biznes? Podejmując próbę odpowiedzi mówił o cenie szkolenia, precyzował na czym powinno polegać prowadzenie osk i co jest tu najważniejsze. Odpowiedź – oczywiście KLIENCI. Ci zostali już wielokrotnie zdefiniowani, opisani – to tzw. “mileniasi”. Znajomość potrzeb właśnie tego klienta powinien znać każdy przedsiębiorca prowadzący ośrodek oraz instruktor prowadzący szkolenie. Tu potrzebne zmiany, te może wprowadzić ustawodawca, ale tez nadzór nad ośrodkami szkolenia, podnosić ich potrzebę powinny media. Kierunek działań – zdaniem Tomaszka – jest jeden: EDUKACJA MŁODYCH LUDZI, ALE TEŻ ICH RODZICÓW. Edukacja na wielu płaszczyznach i poziomach. To jest proces, który ta branża musi przejść – oceniał. I optymistycznie zakończył: - Warto walczyć na rzecz jakości szkolenia, bo prędzej, czy później ta jakość obroni się.;

Tomasz Kulik, instruktor nauki jazdy, motocyklista, ekspert Fundacji SOS przedstawił praktyczne problemy szkolenia po zmianach przepisów w 2013 r. Mówił o - co podnosił już wcześniej wielokrotnie - o potrzebie zmian przepisów prawa, o bezpieczeństwie, a właściwie jego braku, podczas określonych fragmentów szkoleń. Wskazał i wnioskował o konkretne zmiany, a tu: dopuszczenie do szkoleń (w egzaminach bez zmian) motocykli dobranych dowolnie przez instruktora dla konkretnego kursanta; instruktor powinien być z kursantem podczas jego jazdy na tym samym motocyklu; szkolenie praktyczne o szerszym wymiarze; obowiązkowe szkolenia tzw. motocyklistów kat. B; inne także powinny być warsztaty doszkalające dla instruktorów itd. itd.

Równie interesująca okazała się sesja warsztatowa, podczas której dokonano podsumowania spotkania i sformułowano zgłoszone wnioski i określono dalsze kierunki działań. Spis wniosków, które zostaną przekazane do resortu. Nabierze ostatecznego kształtu w drodze obiegowego konsultowania problemów.

Wśród uczestników konferencji obecny był przedstawiciel Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Jakub Zbolski. Pracownicy wydziałów komunikacji starostw z kilku regionów; Dariusz Chyćko, sekretarz Rady Głównej Krajowego Stowarzyszenia Egzaminatorów; Bogusław Bach, dyrektor akademii Toruńska Akademia Jazdy (ODTJ), wydawców pomocy do nauki jazdy w osobach prezesa Grupy IMAGE - Witolda Wiśniewskiego oraz Studia Credo z Piły w osobie Jacka Bogusławskiego; stołeczne środowisko ośrodków szkolenia reprezentował ich prezes Jan Szumiał.

Niestety zabrakło reprezentantów Krajowej Rady BRD; Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawicieli stowarzyszeń ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców.

Podsumowaniem konferencji ma być zestaw zagadnień, które - zdaniem uczestników - powinny być uregulowane. Wiele z nich zgłoszono, dyskusja momentami stawała się wysoce emocjonalna. Postanowiono opracować ostateczny kształt postulatów. Opublikujemy także. W konferencji uczestniczył także przedstawiciel redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS, który zadał uczestnikom kilka nadzwyczaj ważnych pytań - odpowiedzi w najbliższych numerach.

484c933c7b75d04e221c4b8505a1f7a450123fa1

a3f79ed22fca8c5c75332112d6b9e3b84d1a1119

70f298c3082dd3b03e8ac77efa6e550afe619eb7

08bb99a66a8e76d05fae76e4fa2e736dea65d238

a8178d814b6aff9c2d0aa9b6ea13ba2f04ef0a9d

8b800e38bdced20569061ffe85c5d44174b461fc

88326c9f7723417613e90c6d4908975049d462ee

c5a6e18d22689c3a764b1ed492e862e19bee02c5

f9c0c380646c197bd1938632b21efc92e038dbbb

3cfb764ac30f7a59c42ca12078144f523f23efeb

67405ff528dfd1171aa098bab3a890496073815d

5b3c31c1644f5775bdc56392b58155010781f8fd

1f04fef3b4c43ae387f6d51905c1dadb23c4acdf

e81e6a3803136367ef26399487159857bfaa70fa

d909c296c0029c11702fe51792274fe323b59cc3

(532-12-21. 22-22a, 27-27a, 28, 28a-28d, 29 - fot. Jola Michasiewicz)