Przegląd prasy

O egzaminatorze, byłym instruktorze

2 stycznia 2009

“Dziennik Łódzki” donosi: Anna Bełc w czerwcu 2008 r. została egzaminatorem ośrodka ruchu drogowego. Jak mówi obecny wicedyrektor WORD, Wojciech Smyk, była najlepsza spośród 300 osób zdających test. Mało tego - była jedną z czterech osób, które jako jedyne w ogóle przeszły ten trudny egzamin. Młodej pani egzaminator wróży się więc świetlaną przyszłość. Jak podkreśla wicedyrektor, każdy warszawski WORD przyjąłby ją do pracy "z pocałowaniem ręki". Ale Anna Bełc złożyła CV do WORD w Skierniewicach i 1 grudnia rozpoczęła tu pracę. Nowa pani egzaminator budzi jednak, jak twierdzi pracownik jedego ze skierniewickich ośrodków szkolenia kierowców, kontrowersje części środowiska szkół nauki jazdy. Dlaczego? Jeszcze kilka tygodni temu była bowiem instruktorem w Ośrodku Szkolenia Kierowców "Ekonomik" (w ocenie "Polski Dziennika Łódzkiego" to najlepsza skierniewicka szkoła nauki jazdy), a prywatnie jest córką właściciela tej szkoły. Inne OSK mają rzekomo obawiać się, że egzaminator może faworyzować uczniów tej szkoły przy egzaminach na prawo jazdy. - Czy WORD podpisał z panią Bełc umowę, że nie będzie egzaminowała uczniów z ośrodka "Ekonomik?" - zastanawia się pracownik jednej ze skierniewickich szkół nauki jazdy. Paweł Bejda, dyrektor skierniewickiego WORD nie widzi problemu. Tłumaczy, że egzaminatorem nie może być jedynie właściciel ośrodka szkolenia kierowców oraz czynny instruktor. - Tymczasem pani Bełc nie pełni żadnej z tych funkcji - mówi dyrektor Bejda. - Licząc się z możliwością takich dyskusji przed podpisaniem umowy odbyłem na ten temat rozmowę z panią Bełc. Ustaliliśmy, że jeśli wylosuje do egzaminu ucznia z OSK "Ekonomik", wówczas tej osobie zostanie przydzielony inny egzaminator, a pani Anna będzie losowała kolejną osobę. Zasadne jest jednak pytanie, skąd egzaminator będzie wiedział, w jakim OSK dana osoba zdobywała umiejętności? Nie ma bowiem zwyczaju informowania o tym przed egzaminem. Jak podkreśla dyrektor WORD sytuacja, w której egzaminator jest związany z miejscową szkołą jazdy nie zdarza się po raz pierwszy. - Egzaminatorzy to często byli instruktorzy nauki jazdy - dodaje Paweł Bejda. - Takie sytuacje były już rozwiązywane w podobny sposób, jak w przypadku Anny Bełc. Egzaminy są zresztą nagrywane i nie pozwolę na to, by w ich czasie dochodziło do jakichś nieprawidłowości. Tadeusz Bełc, właściciel OSK "Ekonomik" twierdzi, że obawiał się takiej dyskusji. - Domyślam się jednak, który z właścicieli szkół jazdy jest zbulwersowany faktem zatrudnienia mojej córki w WORD - mówi. Sama Anna Bełc zapewnia, że jeśli tylko będzie wiedziała, że dany kursant uczył się w OSK "Ekonomik" - nie będzie go egzaminować. - Właśnie takich niedorzecznych zarzutów się obawiałam, gdy składałam CV do WORD w Skierniewicach - mówi Anna Bełc. - Wśród egzaminatorów jest zwyczaj, że nie egzaminują osób z rodziny czy znajomych. Zamierzam trzymać się tych wzorców. Przykro mi, że ta chora dyskusja popsuła mi całą radość, jaką miałam ze zdanego egzaminu na egzaminatora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.