Przegląd prasy

O nowych regulacjach w transporcie drogowym w "Rzeczpospolitej",

Autor: Rzeczpospolita

20 stycznia 2004

interesujące czytelników zagadnienia wyjaśniali Maciej Wroński, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Andrzej Lenkiewicz, dyrektor Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego:

PytanieOdpowiedź
Czy pracownicy zatrudnieni jako sprzedawcy - posiadający w zakresie czynności przewóz towarów po polskich drogach między sklepami będącymi własnością spółki samochodami do 3,5 t - muszą po Nowym Roku przechodzić dodatkowe badania lub zdobyć świadectwa kwalifikacji? Kierowcy pojazdów samochodowych, przewożących rzeczy o dopuszczalnej masie do 3,5 t, nie muszą spełniać wymagań ustawy. Dlatego też nie muszą przechodzić dodatkowych badań, a ich pracodawca nie musi wydawać im jakichkolwiek zaświadczeń.
Słyszałem, że szkoleniowcy ITS w trakcie szkoleń na certyfikat kompetencji zawodowych twierdzili, iż najlepszym zabezpieczeniem finansowym jest ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności. Ubezpieczenie gwarantuje w razie nieszczęśliwego wypadku odszkodowanie osobom trzecim w razie utraty zdrowia lub życia. Okazuje się jednak, że w BOTM nie uznają tego, bo wolą ubezpieczenie autocasco. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym zniosła pojęcie zabezpieczenia finansowego. Przewoźnik ma udowodnić odpowiednią sytuację finansową udokumentowaną dostępnymi środkami finansowymi, majątkiem lub bilansem rocznym przedsiębiorstwa. Polisa autocasco jest dokumentem określającym wycenę majątku przedsiębiorcy, tj. posiadanego przez niego pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej takim dokumentem nie jest.
Jestem przewoźnikiem międzynarodowym. Czy to prawda, że BOTM będzie rozsyłał wszystkim licencjonowanym przewoźnikom wnioski o uzupełnienie dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji europejskiej. Jeśli tak to w jakim terminie?Wnioski są rozsyłane od listopada 2003 r. Szacujemy, że rozsyłanie wniosków dla przewoźników wykonujących przewozy rzeczy zakończymy do połowy lutego. Natomiast dla przewozów osób do końca marca. O ile nie zostanie przesłany wniosek, należy zgłosić się do BOTM.
Czy po akcesji Polski do UE polski producent rolny będzie mógł bez żadnych specjalnych zezwoleń transportowych wywozić swoje płody rolne własnym środkiem transportu do krajów unijnych.Ustawa o transporcie drogowym jest w tym zakresie zgodna z prawem unijnym i przewóz taki do krajów UE nie będzie wymagał posiadania zezwolenia zagranicznego. Z kolei art. 33 ust. 2 pkt 2 zwalnia rolników z wymogu uzyskania zaświadczenia o wykonywaniu przewozów na potrzeby własne.
Jakie dokumenty powinien mieć ze sobą kierowca autokaru będący w trasie?Wszystko zależy od rodzaju działalności, jaką wykonuje przewoźnik. W przypadku przewozów zarobkowych powinien posiadać: prawo jazdy; świadectwo kwalifikacji bądź zaświadczenie wystawione przez przedsiębiorcę; wypis z licencji; odpowiednie zezwolenie, jeżeli jest wymagane, oraz inne dokumenty w zależności od rodzaju wykonywanych przewozów, np. listę pasażerów.
Czy kierowcy, którzy są zatrudnieni w naszej firmie, a posiadają świadectwo kwalifikacji ważne np. do 20 stycznia 2004 r., muszą ukończyć kurs dokształcający dla kierowców? Czy dotyczy to tylko kierowców, których będziemy chcieli zatrudnić w nowym roku, czy również tych, którzy już pracują w naszej firmie od kilku lub kilkunastu lat?Jeżeli kierowca ukończył kurs dokształcający w ubiegłych latach, to po 1 stycznia nie musi ponownie robić takiego kursu. Natomiast jeżeli kierowca nie ukończył do 31 grudnia ub. r. kursu dokształcającego, to powinien to niezwłocznie zrobić.
Od 1989 r. prowadzę działalność krajową - przewóz rzeczy na podstawie zaświadczenia. Czy teraz traci ono moc?Do 30 kwietnia 2004 r. musi pan uzyskać licencję na wykonywanie transportu. W tym celu powinien pan zgłosić się po uzyskanie szczegółowych informacji do starostwa. Czeka pana także skrócony egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych. Instrukcyjny termin do złożenia wniosku o licencję minął wprawdzie 31 grudnia 2003 r., dlatego musi się pan liczyć z tym, że jeśli będzie pan dalej zwlekał, to urząd może nie zdążyć wydać panu licencji. A to może oznaczać, że dostanie ją pan np. w czerwcu. Do tego czasu nie mógłby pan jeździć.
Licencja wspólnotowa będzie wydawana na firmę czy na każdy samochód?Dostanie pani licencję na firmę i odpowiednią ilość wypisów z licencji równą ilości posiadanych pojazdów. Nie ma żadnych administracyjnych ograniczeń w tym względzie.
Przedsiębiorstwo posiada licencję na przewóz rzeczy w przewozach międzynarodowych wraz z 15 wypisami. Czy licencja wspólnotowa obejmie w dalszym ciągu 15 pojazdów? Czy możemy starać się o zwiększenie ilości wypisów np. 20-30 pojazdów?Na razie dostanie pani licencję i 15 wypisów do niej. Może pani jednak dokupić kolejne auta i tyle też nowych wypisów pani dostanie. Liczy się bowiem tytuł prawny i odpowiednia sytuacja finansowa firmy. Zanim dostanie pani jednak licencję wspólnotową i kolejne wypisy, należy postarać się o rozszerzenie dotychczasowej tzw. polskiej licencji międzynarodowej.
Źródło "Rzeczpospolita"