Przegląd prasy

O obecności alkoholu i narkotyków wśród kierowców

10 lutego 2010

Instytut Transportu Samochodowego zorganizował konferencję prasową poświęconą podsumowaniu wyników europejskiego programu DRUID - “Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines". Było to podsumowanie czteroletniego projektu badawczego, realizowanego we współpracy z 17 państwami europejskimi, pod kątem obecności alkoholu i narkotyków wśród kierowców. W konferencji wzięli udział główni realizatorzy projektu: Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Ekspertyz Sądowych oraz Komenda Główna Policji.

179bf9652437c63b093489bb90d039e97d246aba

(Fot.: PD@N 329-6)^ Słowo wstępne - dr inż. Marcin Ślęzak Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości ITS

cedb0ced2e8f93108d8d40d8c259786f1435a2b8

(Fot.: PD@N 329-25jm) ^Ilona Butler, koordynator projektu DRUID w Polsce. Jedyne dane, jakie zbieramy od kierowców to informacje dotyczące płci, przedziału wiekowego, rodzaju pojazdu (osobowy czy dostawczy) oraz od ilu lat jest kierowcą. Informacje te są niezbędne do opracowania potrzebnych statystyk, a zarazem nie są wystarczające do namierzenia osoby badanej i połączenia wyników testu z jednostką – zapewnia Ilona Buttler. Program DRUID ma, nam ułatwić oszacowanie skali zjawiska i pomóc utrzymać odpowiednią sprawność fizyczną i psychiczną kierowców, od której zależy ogólne bezpieczeństwo na drogach. Póki co podczas przeprowadzania badań spotykamy się z poparciem i wielką życzliwością ludzi -dodaje.

35952ec30befb698ff780d433c6c1eb416a0d23b

(Fot.: PD@N 329-26jm) ^ Zgodnie z rozporządzeniem konsorcjum DRUIDu w projekcie uczestniczy cała Polska, podzielona na sześć obszarów badawczych. Kontrole przeprowadzane są na drogach krajowych i lokalnych o każdej porze roku – mówi doc. Maria Kała z Instytutu Ekspertyz Sądowych.

07c3f88dd5392574561b4321fcff73dd0035826b

(Fot.: PD@N 329-27jm) ^ Nadkom. Rafał Kozłowski, zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego KG Policji. W każdym badaniu uczestniczą funkcjonariusze policji, ponieważ tylko oni mają prawo zatrzymać pojazd do kontroli. Zgodnie z rozporządzeniem DRUID-u badanie musi być całkowicie dobrowolne i anonimowe. Test powinien trwać około 20 minut, a rozpoczyna się od rutynowej kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy policji, która obejmuje sprawdzenie dokumentów, prawa jazdy, kontrolę trzeźwości i obecności narkotyków.

DRUID - Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines

Jest to największy program naukowo-badawczy w Unii Europejskiej w obszarze bezpieczenstwa ruchu drogowego. Udział w nim bierze 19 krajów członkowskich, 37 różnych instytucji, ponad 200 ekspertów. Jego celem jest: ?diagnoza problemu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków i wybranych leków; ?ocena zagrożeń związanych z pojawieniem się w ruchu drogowym tych substancji; ?ustalenie progów dla różnych nielegalnych substancji psychoaktywnych, powyżej których prowadzenie pojazdu powinno być zakazane, ocenę i wybór najlepszych metod wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie kierowców; ?określenie najlepszych strategii działania wobec kierowców, którzy zostali zatrzymani za prowadzenie pojazdu po zażyciu zakazanej substancji psychoaktywnej. Realizacja programu rozpoczęła się 15 października 2006 roku, jego zakończenie planowane jest na drugą połowę 2011 roku. Wszystkie wyniki zebrane podczas badan DRUID w Polsce będą analizowane w następnych miesiącach. Prawdopodobnie w drugiej połowie roku opublikowany zostanie raport końcowy z badań w Polsce. Data publikacji uzależniona będzie od wcześniejszej publikacji raportu konsorcjum DRUID o rozpowszechnieniu narkotyków w populacji kierowców w krajach Unii Europejskiej. Będzie wówczas okazja, aby porównać naszą sytuację z tym, co dzieje się w innych krajach unijnych, a także zastanowić się, co trzeba zrobić, aby skuteczniej niż do tej pory ograniczać to zjawisko.