Przegląd prasy

O wydawaniu praw jazdy i pozwoleń raz jeszcze

Autor: Rzeczpospolita

8 marca 2004

"Rzeczpospolita" analizuje obowiązujące od 6 marca br. rozporządzenie w sprawie wydawania praw jazdy oraz pozwoleń na prowadzenie tramwaju. Nowe przepisy porządkują sprawy ewidencji dokumentów dotyczących przyznawania, cofania i przywracania tych uprawnień. Podstawowym powodem ich wprowadzenia było uruchomienie Centralnej Ewidencji Kierowców. Organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie gromadzi informacje co do osób, które otrzymały dokument, ale też tych, którzy otrzymali odmowę.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 303 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło "Rzeczpospolita"