Przegląd prasy

O zachowaniach wobec „elek” (cz. 2)

14 lutego 2010

Za “Gazetą Wyborczą” donosiliśmy o kolejnych policyjnych kontrolach pojazdów szkoleniowych. Akcja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo na drogach i zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom związanym ze szkoleniem przyszłych kierowców. Powtarzające się akcje przynoszą pozytywne skutki. A oto kilka opinii samych zainteresowanych, szczególną uwagę zwracamy na wypowiedź Grzegorza B., wspólnie apelujemy i będziemy to robili wielokrotnie - o zmianę zachowań kierowców wobec pojazdów szkoleniowych. Poniżej polemika do opublikowanej w poprzednim numerze:

Witam! Do Pana Zbigniewa, który powiedział: Zbigniew:Panowie policjanci bądźcie konsekwentni. Ile nałożyliście mandatów karnych, kiedy egzamin został przerwany, a egzaminator wracał do WORD-u z ELKĄ na dachu??? Najwięcej do powiedzenia mają instruktorzy nie znający dobrze przepisów, ale mający tupet. Są to tzw. ignoranci. Panie Zbigniewie przepisy mówią cytuję: “Art. 55. 2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna być zasłonięta lub złożona.” Przepis jest wyraźnie skierowany do instruktorów, gdyż oni używają takich samochodów i często jest on wykorzystany do potrzeb własnych instruktora, który może być właścicielem tego pojazdu. Egzaminatorzy używają pojazdów do egzaminowania, które są własnością WORD-ów i nie służą do nauki jazdy. Takie rozróżnienie funkcji występuje zarówno w ustawie o ruchu drogowym jak i w rozporządzeniu MI w sprawie szkolenia i egzaminowania. Z tego rodzaju wykładnią może Pan się zapoznać w “Komentarzu Prawo o ruchu drogowym” autorstwa Ryszarda A. Stefańskiego przy omawianiu przepisów art. 55 ust.2. Pozdrawiam

Janusz Jokiel / e-mail: jjokiel@mord.krakow.pl

 

Piszcie do nas o tych nagannych zachowaniach wobec pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych.

Otwieramy nasze łamy dla was i czekamy na konkretne przykłady, może nawet zilustrowane fotografiami.

Zróbcie swoją komórką zdjęcie i przyślijcie je.

news@prawodrogowe.pl