Przegląd prasy

Obowiązują zmiany w kierowaniu ruchem drogowym

25 lutego 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym. Podający polecenia i sygnały w zakresie kierowania ruchem na drodze zostali zobowiązani do używania kamizelek barwy żółtej z elementami odblaskowymi oraz wyróżnikiem określającym formację, do której przynależą. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Tekst jednolity rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy, poz. 403c (Aktualizacja 32 - w druku) . Wyd. Grupa IMAGE. Patrz: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogowe@News