Przegląd prasy

Obowiązuje rozporządzenie w sprawie wag samochodowych

13 marca 2004

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu, opublikowane 5 marca 2004 r. w Dz. U. Nr 35, poz. 316. Tekst jednolity rozporządzenia w: www.prawodrogowe.pl dział VARIA.

Źródło Prawo Drogowe@NEWS<br><a href="../varia/2004_35_316.html"><img src="../a/varia3s.gif" alt="zobacz treść rozporządzenia w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu w dziale varia" width="150" he