Przegląd prasy

Obradował zespół ds. krajowych przewozów drogowych osób

14 listopada 2007

VIII posiedzenie Zespołu Roboczego ds. krajowych przewozów drogowych osób

“Będę rekomendował nowemu Ministrowi Transportu kontynuowanie prac komisji, aby dotychczasowe działania na rzecz właściwego funkcjonowania transportu publicznego nie poszły na marne” – powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Stomma podczas ósmego posiedzenia Zespołu Roboczego ds. krajowych przewozów drogowych osób, które odbyło się w siedzibie resortu. “Chciałbym bardzo osobiście podziękować za możliwość uczestniczenia w pracach tego zespołu. Nadal będę wspierał działania na rzecz rozwoju transportu drogowego” – dodał Wiceminister, Przewodniczący Zespołu. VIII posiedzenie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowej pracy Zespołu. “Naszym celem była likwidacja patologii w przewozach osób” – powiedział Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników PKS NSZZ “Solidarność” Tadeusz Chwastek. “Praca w Zespole była dla nas szansą na prezentację poglądów, często sprzecznych i kontrowersyjnych” – powiedział Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Samochodowego Marian Osuch. “Osiągnięciem tej komisji jest fakt, że problematyka przewozów drogowych osób przestała być tematem tabu. Stała się tematem rozmów prowadzących do rozwiązywania problemów środowiska” – powiedział podczas spotkania Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Zdzisław Szczerbaciuk. Przedstawiciele strony społecznej podziękowali Podsekretarzowi Stanu Piotrowi Stommie za zaangażowanie w prace nad porządkowaniem rynku przewozów drogowych osób. Wiceminister został odznaczony przez Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego Złotą Honorową Odznaką “Za zasługi dla PKS”. Zespół Roboczy ds. krajowych przewozów drogowych osób powstał w marcu 2006 r. w odpowiedzi na inicjatywę strony społecznej, wyrażoną podczas spotkania z Ministrem Transportu Jerzym Polaczkiem. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracodawców transportu samochodowego i związków zawodowych przedsiębiorstw PKS.