Przegląd prasy

Obradowała polsko-rosyjska komisja ds. przewozów drogowych

6 czerwca 2012

W dniach 5-6 czerwca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-rosyjskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Podczas spotkania omówiono sprawę definiowania rodzajów przewozów, zgodnie z umową dwustronną o międzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 roku. Delegacje przedstawiły stanowiska, dotyczące sposobu klasyfikowania przewozów drogowych. W toku spotkania nie wypracowano wspólnego stanowiska i ustalono, że strony przedstawią w formie pisemnej własne, szczegółowe propozycje zasad klasyfikacji rodzaju przewozu drogowego, zgodnie z umową dwustronną, które będą przedmiotem dalszej dyskusji. Uzgodniono kontynuację rozmów podczas kolejnego posiedzenia Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które zaplanowano na początek lipca 2012 r.