Przegląd prasy

Ocena stanu prac legislacyjnych przed akcesją do UE

9 marca 2004

Rada Ministrów zapoznała się z informacją w sprawie stanu prac legislacyjnych związanych z przygotowaniami do członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury powinno przygotować do wydania: w marcu - 34, kwietniu - 7, w maju 6 rozporządzeń.