Przegląd prasy

Odbyło się seminarium GAMBIT 2008

25 kwietnia 2008

W dniach 23-25 kwietnia 2008 roku odbyło się kolejne Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego “GAMBIT”, które organizowane jest w Politechnice Gdańskiej co dwa lata. Celem tego Seminarium jest ocena działań prowadzonych w Polsce na tle najnowszych osiągnięć krajów stosujących zaawansowane metody działań prewencyjnych. Powinno to służyć rozpowszechnianiu wiedzy, wymianie doświadczeń i wyników badań naukowych z partnerami z Polski, jak i z zagranicy. Pierwsze prace nad formułą poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego BRD rozpoczęliśmy na początku lat 90., gdy liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych sięgała prawie 8 tys. Prace te doprowadziły do powstania programu GAMBIT ’96 pt. “Zintegrowany program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, w którym głównym warunkiem skuteczności jego realizacji była właśnie integracja działań Partnerów z różnych specjalności; drogownictwo, nadzór nad ruchem drogowym, edukacja, kontrola techniczna pojazdów, kształcenie i egzaminowanie kierowców, kończąc na strukturach odpowiedzialnych za legislację. Ostatnim natomiast projektem, zrealizowanym przez Politechnikę Gdańską na zamówienie Ministra Transportu, był Krajowy Program BRD GAMBIT 2005. Został on włączony do Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013. Tym samym Polska zadeklarowała współudział w realizacji głównego celu III Programu BRD UE; “w ciągu dekady zmniejszyć o połowę liczbę śmiertelnych ofiar ruchu drogowego”. Dlatego też Seminarium GAMBIT 2008 będzie poświęcone europejskim programom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Seminarium. Pierwszego dnia odbędzie się otwarta sesja plenarna, podczas której swoje osiągnięcia w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym zaprezentują specjaliści z zagranicy. Podczas tej sesji przedstawimy również kilka referatów na temat nowego projektu pt.: “Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu” noszącego akronim ZEUS. Drugi dzień będzie poświęcony problematyce drogownictwa; będzie to program realizowany wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w ramach nowego projektu “GAMBIT – Drogi Krajowe”. Ostatni dzień przeznaczamy na robocze sesje dotyczące zagadnień edukacji, prewencji i promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podsumowanie seminarium.