Przegląd prasy

Oddano zmodernizowany most

25 października 2008

Pierwsi kierowcy przejechali zmodernizowanym mostem Szczytnickim we Wrocławiu. Oficjalnie też przywrócono ruch kołowy na tej remontowanej od połowy 2006 roku wrocławskiej przeprawie. Na moście będą dostępne 4 pasy ruchu o szerokości 3 i 2 m. W celu zapewnienia płynności ruchu, na moście i na ul. Kochanowskiego zostanie utrzymany zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 9 ton. Wjazd i wyjazd z ul. Różyckiego będzie możliwy wyłącznie w relacji prawoskrętnej (zjazd z mostu i wyjazd w stronę ul. Kochanowskiego). Wjazd na most Szczytnicki od strony centrum będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Grunwaldzkiej. Natomiast ulica Grunwaldzka na odcinku Bujwida - mosty tymczasowe będzie wyłączona z ruchu (ze względu na  prowadzone prace budowlane przy słupach trakcyjnych). Z kolei wjazd na most Szczytnicki od strony Kochanowskiego będzie się odbywał po torowisku tramwajowym (jezdnia będzie zajęta przez sprzęt dokonujący rozbiórki połączenia właściwej drogi z drogą tymczasową). Ze względów bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych ruch będzie dozorowany przez patrole Straży Miejskiej. Wykonawca będzie mógł teraz rozpocząć ostatni etap prac związanych z przywróceniem komunikacji tramwajowej na moście. Most Szczytnicki we Wrocławiu stanowi jeden z elementów przebiegu drogi krajowej nr 8, łączącej wschodnią i południową granicę kraju. Krajowa ósemka krzyżuje się we Wrocławiu z innymi ważnymi drogami o znaczeniu międzynarodowym, w tym z autostradą A4. Zbudowany w 1890 roku most znajdował się w bardzo złym stanie technicznym, dlatego wymagał gruntownego remontu. Jak się jednak okazało przeprawa była w dużo gorszym stanie niż przypuszczano, dlatego też realizacja inwestycji znacznie się przedłużyła, a wykonawca musiał zrealizować większy zakres prac. Prace kosztowały około 64 mln zł.

Słowa kluczowe inwestycje drogowe mosty