Przegląd prasy

Ofiary wypadków drogowych - nasza wspólna odpowiedzialność

13 listopada 2009

 086a91d5c095cf339e01ec48dba76bd5c513fb76

(PD@N 320-18©jm) ^ Przesłaniem organizatorów konferencji był cytat: “Dostrzeżmy wymiar tragedii i cierpienia ofiar wypadków drogowych”.

 e088a7ef36f98bde3a45b09e098b6b728c28dc67

(PD@N 320-21©jm) ^ W konferencji licznie uczestniczyli przedstawicieli wielu środowisk m.in. zawodowo związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na foto: (od lewej) Mirosław Oliferuk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, sekretarz Podlaskiej WR BRD; Marek Dworak, dyrektor MORD w Krakowie, sekretarz Małopolskiej WR BRD oraz Andrzej Szklarski, dyrektor WORD w Warszawie.

 

 7584cb351b537ff696778a4bd881332920ebcb35

(PD@N 320-22©jm) ^ W konferencji udział wzięli: Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber, Z-ca Rzecznika Praw Obywatelskich Marek Zubik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego Andrzej Wojciechowski, Ryszard Krystek – Instytut Transportu Samochodowego, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura, Prezes Stowarzyszenia Alter Ego Janusz Popiel, Kustosz Sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny ks. Zbigniew Szostak.

 22c102869d139434c1473aedf5dc2989d38576da

(PD@N 320-23©jm) ^Musimy zapobiegać wypadkom drogowym, i to robimy. O tym świadczą statystyki. Zmniejsza się liczba wypadków drogowych, zmniejsza się także liczba ofiar, zarówno śmiertelnych jak i rannych. To są dobre informacje, dobre informacje nie tylko dla uczestników tej konferencji, którzy zajmują się zawodowo bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale to są dobre informacje dla wszystkich Polaków - powiedział Minister Infrastruktury, Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Cezary Grabarczyk

 264a770404c1a24921a16ea5141f13e6201f3eb9

(PD@N 320-24©jm) ^ Podczas spotkania poruszono także problemy, na jakie napotykają ofiary wypadków na drogach i ich najbliżsi, związane z prawnymi, finansowymi, społecznymi oraz medycznymi skutkami wypadków. Wskazano również propozycje zmian organizacyjnych i prawnych, służących poprawie zarówno stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, jak i ograniczeniu społecznych i indywidualnych skutków wypadków. Na fotografii posłanka Beata Bublewicz, córka ofiary wypadku drogowego, wybitnego kierowcy rajdowego Mariana Bublewicza. W swoim wspomnieniu o tragicznie zmarłym ojcu przypomniała, iż jej ojciec nie otrzymał właściwej pomocy podczas wypadku drogowego. Przez brak samochodu ratownictwa drogowego (nie zapewnił go organizator tragicznego rajdu), ciężko rannego rajdowca wyciągnęli własnoręcznie, posługując się prymitywnymi narzędziami - kibice i strażacy ochotnicy.

W Sejmie odbyła się konferencja poświęcona pamięci ofiar wypadków drogowych pod hasłem: "Ofiary Wypadków Drogowych - Nasza Wspólna Odpowiedzialność". Organizatorzy to: Ministerstwo Sprawiedliwości; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji; Ministerstwo Zdrowia; Ministerstwo Infrastruktury; Instytut Transportu Samochodowego; ALTER EGO – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych oraz Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie. Okazją zorganizowania konferencji był obchodzony 15 listopada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Jej celem - mówili uczestnicy konferencji - jest zainicjowanie kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. W Sali Kolumnowej Sejmu minutą ciszy uczczono pamięć tragicznie zmarłych w wypadkach drogowych. Po oficjalnych wystąpieniach, referaty wprowadzające wygłosili: Krzysztof Kwiatkowski (Minister Sprawiedliwości) – “Prawa ofiar przestępstw, w tym wypadków drogowych, jako podmiot w pracach legislacyjnych Rządu Premiera Tuska” oraz Janusz Popiel (Prezes “Alter Ego – Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych”, członek Rady s. Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości) - “Życie po wypadku – nasza smutna rzeczywistość. Doświadczenia dziesięciu lat działalności Stowarzyszenia”. W sesji referatowej przewidziano następujące wystąpienia: “Katastrofy w transporcie – Problem zdrowia publicznego” (prof. dr hab. Inż. Ryszard Krystek ITS); “Analiza wypadków drogowych w Polsce na tle Unii Europejskiej (Jacek Zalewski MSWiA); “Działania prewencyjne: infrastruktura – legislacja – edukacja (Andrzej Grzegorczyk KRBRD); “Rola służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji na miejscu zdarzeń drogowych (Adam Rapacki Podsekretarz Stanu w MSWiA); “Działania Ministerstwa Zdrowia związane z pomocą ofiarom wypadków drogowych oraz koszty ich leczenia (Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia); “Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w wypadku drogowym (Dorota Bąk-Gajda ITS); “Życie po wypadku. Jak znaleźć miejsce w społeczeństwie” (Grzegorz Pluta, ofiara wypadku z paraplegią, mistrz świata w szermierce na wózkach, Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych); “Duszpasterstwo drogi”. Kościelne formy wspierania i upamiętniania ofiar wypadków drogowych” (ks. dr hab. Janusz Królikowski); “Sytuacja ofiar przestępstw i ofiar wypadków drogowych z perspektywy działań Rzecznika Praw Obywatelskich” (Dorota Krzysztoń, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).