Przegląd prasy

Ogólnopolska „Prędkość”

17 lipca 2010

Policja na polskich drogach przeprowadziła ogólnopolskie działania policyjne pn. “Prędkość”, w czasie których dokonywano kontroli prędkości przy wykorzystaniu zarówno urządzeń stacjonarnych - fotoradarów, jak i mobilnych - ręcznych mierników prędkości i wideorejestratorów. Lipiec i sierpień (a jesienią październik) są miesiącami, w których dochodzi do największej liczby wypadków - łącznie w ciągu wakacji Policja odnotowuje ponad 8 tys. wypadków, ginie w nich około 900 osób. Dominującą przyczyną tych zdarzeń jest nadmierna prędkość. Przestrzegamy wszystkich kierowców przed zbytnim pośpiechem na drodze. Bezpieczna prędkość to prędkość dostosowana do panujących warunków (natężenia ruchu, pogody, stanu nawierzchni, itp.). Pomimo tego, że poprawia się poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowego wciąż na drogach można spotkać ryzykantów, którzy swoim postępowaniem narażają życie swoje i innych. Tak więc policyjne działania “Prędkość” zaplanowane są nie po to, żeby uprzykrzyć kierowcom życie, lecz aby poskromić piratów drogowych jeżdżących bez wyobraźni, bezkrytycznie odnoszących się do własnych umiejętności i traktujących łamanie przepisów prawa jako normę swojego postępowania. W 2009 roku policjanci ujawnili 1 446 921 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość.