Przegląd prasy

Opłaty za czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

30 stycznia 2004

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym. Do wydawania zezwoleń zagranicznych oraz pobierania opłat za te czynności upoważnione są polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych. Obowiązuje od 14 lutego 2004 r.

Źródło Prawo Drogowe@News