Przegląd prasy

Otwarcie drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk

16 lipca 2008

Ta droga połączy Kraków, Warszawę i Gdańsk w 2012 roku. Już dziś trwają prace przygotowawcze i budowlane na całej jej długości  - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak podczas uroczystości otwarcia drogi ekspresowej S7 na odcinku Białobrzegi – Jedlińsk.

- Codziennie tą drogą przejeżdża 25 tys. samochodów, dlatego jej rozbudowa jest niezmiernie ważna dla poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach - dodał Wiceminister Infrastruktury. Rozbudowa drogi krajowej nr 7 jest częścią większego zadania inwestycyjnego, jakim jest budowa drogi ekspresowej S7 z Warszawy, przez Radom i Kielce, do Krakowa. Przebudowywana droga zlokalizowana jest na terenach powiatów białobrzeskiego i radomskiego, administrowanych przez gminy: Białobrzegi, Stara Błotnica oraz Jedlińsk i przebiega przez miejscowości: Białobrzegi, Kamień, Siekluki, Gózd, Żdzary i Kępiny. - Ta inwestycja obejmuje nie tylko budowę nowej drogi na odcinku ok. 16 km, lecz również budowę ok. 39 km dróg dojazdowych i lokalnych – poinformował Dyrektor mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Wojciech Dąbrowski. Dla sprawnego skomunikowania przyległych miejscowości wybudowano 2 węzły drogowe ("Kamień" i "Gózd"), 6 wiaduktów drogowych, 11 mostów oraz 3 kładki dla pieszych w miejscowościach Białobrzegi, Gózd i Żdzary. Dla bezpieczeństwa dzikich zwierząt wybudowano 7 przepustów ekologicznych oraz wiadukt o szerokości 50 m. Zamontowano 8 km ekranów dźwiękochłonnych, 70 km barier oraz 30 km ogrodzeń. Inwestycja jest realizowana przez GDDKiA. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma DHV Polska Sp. z o.o., wykonawcą robót - Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. / Acciona Infreatructuras, a nadzór nad kontraktem sprawuje firma Scott Wilson Ltd Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Koszt inwestycji to 456 mln 700 tys. zł. Projekt jest w 74% współfinansowany  z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPOT).