Przegląd prasy

Parlament Europejski o przyszłości na drogach UE

14 stycznia 2016

Swój raport w sprawie autonomicznych samochodów, który daje pogląd na to, jak sytuacja będzie w przyszłości wyglądać na drogach państw członkowskich Unii Europejskiej, przygotował Parlament Europejski. Kluczowym elementemraportuZautomatyzowane pojazdy w Unii Europejskiejjest klasyfikacja kolejnych stopni autonomiczności. Jest to o tyle istotne, że problem ten był także w ostatnim czasie obiektem zainteresowania władz Kalifornii: stanu, który dla autonomicznych samochodów i rozwijających je firm stanowi swoisty poligon doświadczalny.Proponowane tamregulacje mają zobowiązywać do obecności w autonomicznym samochodzie elementów sterujących i certyfikowanego kierowcy. Ma to być zabezpieczeniem przed ewentualnymi awariami. Oprócz kodyfikacji statusów pojazdów, raport zawiera także zarys odpowiedzi na pytanie, które wielokrotnie padało w komentarzach do artykułów o autonomicznych pojazdach publikowanych na łamach dobrych programów. Chodzi mianowicie o kwestię odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez błąd samochodowych algorytmów. Parlament Europejski przywołuje w tym przypadkuKonwencję Wiedeńskązakładającą w pojeździe bezwarunkową obecność kierowcy: W przyszłości w zgodzie z Konwencją będzie sytuacja, w której wysoko zautomatyzowane systemy nie będą wymagały od kierowcy prowadzenia, ale będzie on zobowiązany do czujności w przejęciu sterów oraz włączania i wyłączania systemu. PE dopuszcza jednak możliwość, że w miarę rozwoju autonomicznych pojazdów, Konwencja Wiedeńska będzie się sukcesywnie dezaktualizowała. Brakuje jednak jednoznacznej informacji o ewentualnych wymogach wobec producentów dotyczących montowania tradycyjnych układów sterujących, dzięki którym w sytuacjach krytycznych pasażer będzie mógł stać się kierowcą. Ważny sygnał stanowi jednak fakt, że władze UE zauważają ten problem i, jak wynika z raportu, podchodzą do niego rzetelnie pod względem technicznym.