Przegląd prasy

Parlamentarzyści dyskutują nad ograniczeniem prędkości

Autor: Gazeta Prawna, INTERIA -MOTORYZACJA

10 marca 2004

W Sejmie pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo drogowe (projekt zawierający przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej). Proponowane zmiany obejmują: ograniczenie szybkości w terenie zabudowanym do 50 km/h i możliwości czasowego wyrejestrowywania ciężarówek. "W Polsce jest trzy razy więcej ofiar wypadków na drogach niż w krajach europejskich. A głównym tego powodem jest zbyt duża prędkość - dowodził Witold Górski, wiceminister infrastruktury." Posłowie kontrargumentowali twierdząc, że w miastach powstaną korki. Po dyskusji i wystąpieniach poselskich projekt skierowano do Komisji Europejskiej, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury. Przepisy pozwalające właścicielom samochodów na czasowe wycofanie ich z ruchu poczekają do 1 stycznia 2005 r. projekt przesłano do Komisji Infrastruktury.