Przegląd prasy

Parlamentarzyści pytają o biopaliwa

4 marca 2004

Wiceminister rolnictwa Daria Oleszczuk w Sejmie odpowiadała na pytania dotyczące biopaliw. Pytano o legalność obrotu biopaliwami w sytuacji, gdy nie ma stosownych rozporządzeń; o jakość paliw. "Rynek biopaliw dopiero zaczyna funkcjonować. A jego obiektywna ocena będzie możliwa wówczas, gdy ministerstwo otrzyma sprawozdania za pierwszy kwartał 2004 r." - odpowiedziała wiceminister. Co do legalności: "ministerstwo rolnictwa wydało konieczne rozporządzenie do ustawy o biokomponentach w pierwszym tygodniu 2004 r., rozporządzeń do ustawy nie wydał jeszcze resort gospodarki, ale proces legislacyjny zmierza ku końcowi. Obrót biopaliwami jest obecnie legalny, ponieważ odbywa się na podstawie norm polskich i europejskich gwarantujących odpowiednią jakość."