Przegląd prasy

Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012

22 listopada 2012

f9c4e125fb58f6c9f309afa53543530d874c75aa06c301054a1d0e7bb7847f242ea511537c04aed00bf6d10eafa7cdded0e7a85c681ad9fa8fd9c2bf608e15078eec6203f56bb1309542735b549c533e2134e208ce9616f0259ad59409328b6679e83ce22d17b26f3255f3d92a59923b45265d5e4f29affabb59be9d477d3c7aaf98177847d4912600e18be2977dde4696331a8a08db225f7562ffa364f8908e9283bec6f4d4fccf098b325d2c7cdef4a45c51bcb1de36133c1f4d7113d1e5975346879396aae6c57f52b1d32829d342383fff77baaed690e6be4f093fc3d852ffb827eb68fb798ccf8d613d989d7fca63cf9c3d243dbb5c41c82536d1bc54d24e54bb29f63446dbe95e061c4730336675b35051f7b802403ead4021ce1606543a26bfd1ccd4a5127be7eeba9fc8f0100304a8601b216ebe185b6d5456668b395e9cbb2b6de8c3e307afd10c4bff75697d953e31ee99afebea19e8d903c245bba4b06b1d93542411b4aab179ccf6097e1459dd1f7908eacc3e21c677f7d2ed01cbce84ab592046b17a2f5bba9311733a

(Fot.: PD@N 447-29-48i 48ajm)

W Warszawie w Hotelu Hayatt dbyła się uroczysta gala wręczenia nagród "Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012". Nagrody zostały ustanowione w celu uhonorowania osób i instytucji, które wniosły trwały wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego oraz w celu podziękowania za podejmowane działania i udzielone wsparcie dla kampanii promujących bezpieczeństwo drogowe. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego we współpracy z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W gronie nominowanych w pięciu kategoriach (instytucje, firmy, organizacje, media i osoby) w roku 2012 znalazły się: osoba roku - ks. Marian Midura - Krajowy Duszpasterz Kierowców; Teresa Zielonka - nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Rybniku; Zbigniew Kogut - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabiu; firma roku: Kredt Bank S. A.; McDonald’s Polska sp. z o.o.; grupa LOTOS; organizacja pozarządowa: Fundacja “Marsz Zebry”; Fundacja “Jednym śladem”; ALTER EGO - Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych; iInstytucja publiczna roku: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Rybniku; Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4; Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie; Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Siedlce; Media Roku:Puls Biznesu; TVP Kraków; TVN S.A.

Obecna, trzecia już edycja konkursu, pokazała, że działania związane z bezpieczeństwem na drodze, podejmowane są nie tylko przez instytucje rządowe, ale przede wszystkim przez organizacje lokalne. Mimo, że mają one mniejszy zasięg, są w stanie skoncentrować się na problemach dotykających bezpośrednio środowiska, w którym funkcjonują. Cieszy nas, że tak wiele instytucji, organizacji, czy osób aktywnie włącza się w promowanie brd. Także coraz więcej firm widzi potrzebę zaangażowania się w tę dziedzinę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Świadczy to o tym, że wzrasta nasza świadomość, iż bezpieczeństwo na drodze, to poważny problem, z którym borykamy się w Polsce. Jeszcze dużo mamy do zrobienia. Jednak takie inicjatywny, które promuje właśnie konkurs na Partnera Bezpieczeństwa Drogowego, dają nam prawo wierzyć, że będzie lepiej - mówi Bartłomiej Morzycki, Prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Przewodniczący Kapituły Nagrody.

W kategorii osoba roku nagrodzony został ks. Marian Midura - wieloletni Krajowy Duszpasterz Kierowców. Nagrodę w kategorii organizacja pozarządowa otrzymała Fundacja Marsz Zebry - organizacja, która aktywnie promuje bezpieczne działania na drodze - zwłaszcza skierowane do dzieci i młodzieży. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kardynała St. Wyszyńskiego w Rybniku otrzymała nagrodę w kategorii instytucja publiczna roku. Szkoła została wyróżniona za wszechstronne propagowanie bezpiecznych zachowań na drodze, nie tylko w środowisku swoich uczniów i ich rodziców, ale także za zorganizowanie kampanii społecznej skierowanej do wszystkich mieszkańców. Firmą roku został McDonald’s Polska za program "Bezpieczna Jazda", który jest skierowany do uczniów klas IV szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie zasad ruchu drogowego i zwiększanie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze. W ciągu 4 lat jego trwania program objął blisko 100 000 uczniów z ponad 2000 szkół, najczęściej z małych miast i wsi. W kategorii media roku statuetkę otrzymała Telewizja TVN za konsekwentne i zróżnicowane podejmowanie tematu brd w wielu programach informacyjnych i publicystycznych.

W skład Kapituły Nagrody “Partner Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2012” weszli:Maciej Mosiej (Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), Andrzej Wojciechowski (Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego), Stanisław Kracik (Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża), Romuald Chałas (Prezes Automobilklubu Polskiego), Agata Szczech (Dyrektor PR Renault Polska), Leszek Wieciech (Dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego), Bartłomiej Morzycki (Prezes PBD – przewodniczący Kapituły), Piotr Sikorski (członek zarządu PBD), Andrzej Grzegorczyk (wiceprezes PBD), Jacek Wojciechowicz (członek zarządu PBD), Maciej Wroński (członek zarządu PBD).

Do udziału w uroczystości rozdania nagród zaproszeni zostali m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji pozarządowych, służb publicznych, środowisk naukowych, firm prywatnych. Wszystkie te instytucje i osoby łączy wspólny cel, jakim jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.