Przegląd prasy

Partnerzy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013

18 grudnia 2013

2f0b95b24f8a185142a17a639af05c5b9fe1041dbfa9d3f6894b0f91be4c9e6d8fc129857b35efd497afa4ea3d7ca2e9af6f7fe44829bb6e148a8216

(Fot.: PD@N 480-1-3-10jm)

W Warszawie w hotelu Hayatt odbyła się uroczystość wręczenia nagród PARTNER BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2013. To już czwarta edycja tego prestiżowego konkursu. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (od dwóch dni Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju). Organizatorzy: Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego i Krajowa Rada BRD wraz z partnerami honorowymi i biznesowymi, już po raz czwarty powołali Kapitułę Nagrody (przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiego Czerwonego Krzyża, Automobilklubu Polski, Polskiego Stowarzyszenia Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy, Fundacji BGŻ i Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego), która dokonała wyboru laureatów spośród stu zgłoszonych - powiedział prezes Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego Bartłomiej Morzycki. Uhonorowano osoby i instytucje, które wniosły znaczący wkład w rozwój i propagowanie bezpieczeństwa drogowego.

W wyniku głosowania wyłoniono finalistów i następnie zwycięzców, a tu: FIRMA ROKU 2013 – ELE TAXI; OSOBA ROKU – Wojciech Pasieczny; ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU 2013 - Fundacja JEDNYM ŚLADEM; INSTYTUCJA PUBLICZNA ROKU 2013 - Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz MEDIA ROKU 2013 – Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego “Bezpieczna Droga do Szkoły”. Po raz drugi, przyznano nagrodę specjalną. Otrzymał ją prof. Ryszard Krystek.

d7072ceb85b45ae5eea4c9b7629c95aafb6588eb

Laureata w kategorii Media - PORTAL EDUKACYJNY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO “Bezpieczna Droga do Szkoły” uhonorowano m.in. za działania na rzecz popularyzacji zasad bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym oraz za upowszechnianie skutecznych instrumentów wychowania komunikacyjnego w domu i szkole; za promowanie i wspieranie zmian w prawie, służących zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach, przede wszystkim stworzenia ustawowego systemu edukacji komunikacyjnej dzieci i dorosłych oraz obowiązku używania kasków przez rowerzystów w wieku do 15 lat. Nagrodę odebrał prezes zarządu Wydawnictwa Grupa IMAGE, który podkreślił, iż portal – tak skutecznie służący nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom - jest tworzony w wyniku wspólnego wysiłku, w tym mazowieckich ośrodków ruchu drogowego. Przyjacielskie gratulacje przekazujemy na ręce redaktor prowadzącej Bozenny Chlabicz (fot.).

Wśród przybyłych na Galę odnotowaliśmy obecność posłów Beaty Bublewicz oraz Stanisława Żmijana; przedstawicieli resortu transportu – tu dotychczasowego dyrektora Łukasza Twardowskiego, sekretarza KR BRDK Macieja Musieja; przedstawicieli Instytutu Transportu Drogowego oraz bardzo wielu innych znamienitych Gości. Uroczystość poprowadziła Monika RIchardson. (jm)