Przegląd prasy

Patronat ITS

6 marca 2009

W Instytucie Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców pod patronatem ITS. Wzięło w nim udział ponad 50 przedstawicieli OSK. Spotkanie rozpoczął dyrektor ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski. Program spotkania przewidywał dwie sesje tematyczne: szkolenie kierowców niepełnosprawnych oraz szkolenie kierowców zawodowych. W ramach pierwszej sesji Piotr Rybicki z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawił nowopowstałą organizację Auto Mobility Centrum (AMC), której zadaniem jest pomoc ludziom niepełnosprawnym w pokonywaniu barier mobilności. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do współpracy w ramach świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych chcących uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach drugiej sesji omówiono problem szkolenia kierowców zawodowych w świetle nowych przepisów, które zaczęły obowiązywać od 10 września 2008 roku. Dr Izabella Mitraszewska - Kierownik Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu przedstawiła skalę problemu dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji wstępnych oraz szkoleń okresowych kierowców wykonujących przewozy drogowe. Pozostali prelegenci omówili kwestie związane z ośrodkiem szkolenia kierowców zawodowych: Witold Wiśniewski z Grupy Image omówił finansowe możliwości realizacji inwestycji, Maciej Wroński omówił podstawy prawne działania, natomiast Adam Goss zaprezentował praktyczne możliwości otwarcia ośrodka działającego na podstawie ustawy o transporcie drogowym. Przestawiona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania. Następne spotkanie OSK pod patronatem ITS już w czerwcu.