Przegląd prasy

Pierwsza pomoc w testach

5 listopada 2007

19029ba375f68ba5360d2eb0c3cad87ba92ff858

Najnowszy film z popularnej serii “prawo jazdy”, a w nim obowiązujące zasady resuscytacji, komplet zagadnień występujących w pytaniach testowych obowiązujących podczas egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Pierwsza pomoc przedlekarska w wypadkach drogowych - łącznie 01:10:43
00:01 Wstęp
06:07 Kolizja
09:10 Wypadek
10:56 Prawidłowe wezwanie pomocy
15:17 Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu wypadku
19:56 Udzielanie pomocy rannym

27:19 Jeżeli ranny jest przytomny
28:53 Jeżeli ranny jest nieprzytomny
35:18 Resuscytacja - masaż serca i sztuczne oddychanie
39:13 Resuscytacja dziecka w wieku przedszkolnym
40:45 Resuscytacja dziecka od 1 roku życia
44:36 Krwotoki i zranienia
48:53 Złamania i zwichnięcia kończyn
50:47 Oparzenia
52:00 Wstrząs
53:08 Apteczka samochodowa
54:17 Pytania egzaminacyjne 

Tylko 50 zł - ZADZWOŃ – ZAMÓW – 0-502-659-431