Przegląd prasy

Pierwsze miesiące ich działalności…

19 maja 2014

Dopiero w połowie kwietnia uroczyście otwierali oddział terenowy WORD w Kielcach, a dzisiaj już odnotowują kilkaset przeprowadzonych egzaminów. W filii w Ostrowcu Świętokrzyskim - bo o niej mowa - znajduje się 20 stanowisk komputerowych wykorzystywanych do przeprowadzania części teoretycznej egzaminu. Chętni mogą przystąpić tam też do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 oraz B. Według Czesława Dawida, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania filii w Ostrowcu nie pojawiły się tam żadne problemy techniczne, ani merytoryczne w przeprowadzaniu egzaminów. - Zakładamy, że pierwszy rok funkcjonowania tej placówki to czas na jej organizację, a także na wyjście z ofertą do mieszkańców powiatu ostrowieckiego i terenów ościennych - zaznacza szef WORD-u. W ciągu pierwszych 20 dni pracy ośrodek przeprowadził 341 egzaminów teoretycznych oraz 193 egzaminów praktycznych (180 na kategorię B, 13 na kategorię A). Jeżeli chodzi o tzw. zdawalność teorii to wynosi ona obecnie 36,8 procent. Zdawalność części praktycznej osiągnęła jak na razie poziom 45,1 procent.

Słowa kluczowe egzamin na prawo jazdy WORD