Przegląd prasy

Pierwszeństwo dla rowerzysty na ścieżce rowerowej

22 kwietnia 2011

Cyklista jadący prosto ścieżką rowerową ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem - przewiduje nowela Prawa o ruchu drogowym, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.Nowela znosi zapis nakazujący rowerzyście jadącemu prosto ścieżką rowerową ustąpienie pierwszeństwa samochodowi, który skręca z drogi poprzecznej. Obowiązujący dotychczas przepis - wprowadzony nowelizacją z 2001 - jest sprzeczny z obowiązującą Polskę konwencją wiedeńską o ruchu drogowym.

Ustawa po podpisie prezydenta teraz oczekuje tylko na publikację.Dodajmy, że podobne przepisy od lat funkcjonują m.in. w Niemczech czy w Holandii. Rowerzyści oczekują, iż zapis ten w sposób zdecydowany poprawi bezpieczeństwo rowerzystów.

Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (fragment):

5) w art. 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

“1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”;