Przegląd prasy

Pierwszy automatyczny system zarządzania brd

2 sierpnia 2010

W Bytomiu powstał pierwszy w Polsce automatyczny system zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Jest on efektem współpracy firmy Lifor z bytomską Strażą Miejską, Policją oraz Miejskim Zarządem Dróg i Mostów. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz usprawnić pracę funkcjonariuszy. Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego “Bezpieczny Bytom” to pierwszy w Polsce zintegrowany system do kompleksowej obsługi fotoradarów oraz automatycznego przetwarzania zarejestrowanych wykroczeń i tworzenia kompletnych dokumentacji mandatowych. System opiera się na czterech masztach usytuowanych w newralgicznych miejscach na terenie Bytomia. Maszty wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia produkcji Jenoptik Robot GmbH z Niemiec, służące do rejestracji prędkości pojazdów oraz niedozwolonych przejazdów na czerwonym świetle. Maszty fotoradarowe w zależności od miejsca instalacji wyposażone są w modemy UMTS (poprzez wykorzystanie sieci telekomunikacyjnej) lub podłączone są do sieci światłowodowej. Oba te rozwiązania pozwalają na transmisję zarejestrowanych wykroczeń bezpośrednio do Komendy Straży Miejskiej lub Policji. Dane te mogą być przetwarzane poprzez zaawansowany program do opracowywania dokumentacji mandatowej we współpracy z SI CEPIK (System Informatyczny – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Wszystkie urządzenia w masztach zlokalizowanych w Bytomiu mogą być dodatkowo zdalnie sterowane z centrum mandatowego, dzięki czemu możliwa jest m.in. zmiana ustawienia dozwolonej prędkości pojazdów, bieżąca analiza ruchu, czy wstrzymanie pomiarów.

W tym roku firma ta planuje wdrożyć podobne systemy w kolejnych miastach Polski. Będą one przygotowane w sposób pozwalający je w przyszłości połączyć w jedną całość.