Przegląd prasy

Pieszy na przejściu nie jest widoczny

23 lutego 2015

4de40c19b370dc38230bbd65d52afdd3acb003a4

(514-43 fot. jola michasiewicz)

Trwa ogólnopolska dyskusja dotycząca poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego. Tym razem informacja o znaczeniu odpowiedniego oświetlenia przejść dla pieszych. “Gazeta pl Olsztyn” informuje o interesującej akcji. W akcji "Bezpieczne przejście dla pieszych" prowadzonej przez ekspertów z firmy ENIS oficjalnie uczestniczy kilka polskich miast. - W rzeczywistości współpracuje już z nami kilkadziesiąt miejscowości i wciąż szukamy nowych partnerów - mówi Arkadiusz Okruta, ekspert ds. oświetlenia. Projekt ma zidentyfikować zagrożenia dla bezpieczeństwa pieszych oraz przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie projektowania przejść dla pieszych. Szczególnie ważne kwestie to właściwe umiejscowienie, prawidłowe oznakowanie oraz efektywne oświetlenie. W ramach akcji testowane są przejścia dla pieszych, a wyniki testów są przedstawiane na stronie www.bezpieczne-przejscie.pl. - Zagadnienie jest niezwykle ważne, bo jak pokazują policyjne statystyki, połowa wypadków z udziałem pieszych ma miejsce w obrębie skrzyżowań, z czego wiele na samych przejściach. Szczególnie dużo wypadków zdarza się po zmierzchu, co udowadnia, jak ważne jest odpowiednie oświetlenie - mówi Arkadiusz Okruta. Ekspert wskazuje na podstawowy błąd na polskich przejściach - czyli brak oświetlenia pieszego. U nas oświetlane są tylko “zebry”. A właśnie odpowiednie oświetlenie daje kierowcom czas na reakcję. - Przyjmujemy, że jeżeli po zmierzchu pieszy widoczny jest z odległości 60 m, to jest to już bezpieczna odległość - mówi Arkadiusz Okruta. Eksperci wskazują na zasady organizacji bezpiecznego przejścia. A tu np.: przejścia dla pieszych powinny być zaplanowane i zaprojektowane tak, aby uniknąć obecności przeszkód, które ograniczają widoczność między pieszymi a kierowcami: *tam, gdzie to możliwe, należy bezwzględnie stosować rozwiązania uniemożliwiające parkowanie pojazdów w pobliżu przejścia dla pieszych (np. za pomocą specjalnych zygzakowatych oznaczeń); *podobnie należy stosować rozwiązania, które eliminują ograniczenie widoczności pieszych i skręcających pojazdów na skrzyżowaniach; z rogów ulic powinny być usunięte wszystkie przeszkody utrudniające widoczność; *należy umieszczać wcześniejsze oznakowania "stopu" w odległości 6-15 metrów przed dojazdem do przejścia dla pieszych, co poprawia widoczność zarówno pieszych, jak i pojazdów na wszystkich pasach ruchu; *na dłuższych przejściach dla pieszych powinny być budowane wysepki w celu unikania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na przejściach; *na przejściach dla pieszych powinny być instalowane wysoko odblaskowe znaki drogowe, jak również dodatkowe środki bezpieczeństwa, takie jak urządzenia w szczególności poprawiające widoczność nocą; *zastosowanie krawężników obniżonych do poziomu drogi lub przynajmniej podjazd o kącie nachylenia nieprzekraczającym 8 proc. zapewni dostępność przejścia dla pieszych oraz umożliwi sprawne pokonanie tego odcinka drogi przez osoby niepełnosprawne. Ponadto eksperci przestrzegają, że przejścia dla pieszych powinny być utrzymywane w dobrych warunkach technicznych, odpowiadając na wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa. W szczególności powierzchnia dróg w pobliżu przejść dla pieszych powinna być utrzymywana w idealnym stanie, zapewniając maksymalną przyczepność drogi w przypadku konieczności nagłego hamowania. Przejścia dla pieszych powinny być przedmiotem regularnych przeglądów w celu wskazania problemów i zidentyfikowania środków do osiągnięcia właściwego poziomu bezpieczeństwa.