Przegląd prasy

PIGOSK: Nowelizacja ustawy oraz implementacja rozporządzeń

27 stycznia 2012

e4b7543407d0922a343fda64219e64416d59b7be

1b1ec8bb09f47839106f8aa6ac38a204ee6f953d

3b39e27081eee067e28416dd73aff4c0cc8cc191

cdd21b822928f7c10724678f4b7359b40c97ea71

(Fot.: PD@N -414-38-41)

W dniu 27 stycznia 2012 r. Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców zorganizowała konferencję pt. “Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja Rozporządzeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”. Jej celem było zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami oraz w rozporządzeniach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Wśród zaproszonych prelegentów: posłowie, przedstawiciele ministerstwa - Andrzej Bogdanowicz oraz Tomasz Piętka, przedstawiciel WORD Warszawa - dyrektor Andrzej Szklarski, a także J. Bogusławski (SPH CREDO). Prowadzącym, moderatorem i jednocześnie prelegentem był Aleksander Igielski - prezes PIGOSK. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS poprosiła o wypowiedź - organizatora, wiceprezesa PIGOSK, dyrektora biura w Piastowie Wojciecha Górę - zachęcamy do lektury.

1b3fd20ccf99ecb8333a6b58c09c6cd0d7c1eb6a

 

^ Wojciech Góra, wiceprezes, dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców

(Fot.: PD@N 414-42)

 

Pytanie:Zorganizowaliście Państwo konferencję pt. “Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja Rozporządzeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”. Postawiony cel tego spotkanie to zapoznanie uczestników ze zmianami w szkoleniu i egzaminowaniu. Na łamach tygodnika PD@N od kilku tygodni inspirujemy różnorodne dyskusje, sugerujemy tematy, zadajemy pytania. Nie ma jednak oczekiwanych rezultatów - czyli tak szerokiej dyskusji, jak szeroki zakres przyszłych zmian. Jak Państwo oceniacie zainteresowanie przeprowadzonym Waszym spotkaniem?

Odpowiedź: W Konferencji nt. “Nowelizacja Ustawy o kierujących pojazdami oraz implementacja Rozporządzeń Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” wzięło udział ok.100 uczestników z całej Polski, którzy reprezentowali Ośrodki Szkolenia Kierowców, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Ligę Obrony Kraju, Polską Federację Szkół Szkolenia Kierowców, Instytut Transportu Samochodowego oraz Urzędy Wojewódzkie.

Konferencja skierowana była głównie do Członków Izby, ale zaproszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej www.pigosk.pl, po to aby w konferencji mogli również uczestniczyć przedstawiciele innych organizacji i firm. Było nam bardzo miło gościć przedstawicieli OSK oraz instytucji, którzy przybyli na Konferencję do Piastowa. Głównym celem konferencji było zapoznanie uczestników z planowanymi zmianami w ustawie o kierujących pojazdami oraz rozporządzeniach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

Konferencja spotkała się z ogromną aprobatą i zainteresowaniem jej uczestników. Spotkanie było przygotowane bardzo dobrze przez prelegentów pod względem merytorycznym, co przyczyniło się do aktywnego udziału w dyskusji jej uczestników. Rozmowy przebiegały w spokojnej i miłej atmosferze, ale jednocześnie skoncentrowanej na bieżącej i planowanej działalności OSK w świetle przyszłych zmian w przepisach. Odpowiednio dobrana retoryka przyczyniła się do aktywnego udziału w dyskusji wszystkich uczestników. Konferencja pozwoliła na swobodną wymianę opinii i poglądów zarówno ze strony Ministerstwa, jak i środowiska związanego ze szkoleniem i egzaminowaniem kierowców.

 

Pytanie:Program konferencji szeroki. Jak Pan ocenia - które z zaprezentowanych zagadnień spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem.

Odpowiedź: Każdy temat zawarty w programie konferencji cieszył się dużym zainteresowaniem jej uczestników. Zadawane pytania dla prelegentów dotyczyły głównie praktycznej strony wprowadzanych zmian w przepisach, o których była mowa. Np.: czy baza pytań egzaminacyjnych jest już w posiadaniu MT, B i GM!, czy OSK będą mogły posiadać taką samą bazę pytań egzaminacyjnych, co z ustawą i wytycznymi w sprawie szkolenia na ADR, jaki jest cel wprowadzenia ośrodków szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, czy jest planowane wdrożenie w Starostwach elektronicznego systemu obsługi kierowcy, który umożliwi petentowi załatwić wszystkie formalności przez Internet, łącznie z kartą kandydata na kierowcę, wyjaśnienie zasad punktacjiza udzielenie prawidłowej odpowiedzi z części teoretycznej egzaminu państwowego.

 

Pytanie:Jak Polska Izba Gospodarcza Ośrodków Szkolenia Kierowców ocenia uchwalone przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w szkoleniu i egzaminowaniu na 19 stycznia 2013 r.?

Odpowiedź: Zdaniem PIGOSK przesunięcie terminu wejścia w życie zmian w szkoleniu i egzaminowaniu na 19 stycznia 2013 r. pozwoli na lepsze i pełne przygotowanie się przez OSK do nowych zasad szkolenia, a WORD-y do egzaminowania wg. nowych kryteriów. Byłoby dużym błędem wdrażać w życie na siłę tak istotne zmiany w szkoleniu i egzaminowaniu, co w konsekwencji miałoby negatywny bezpośredni wpływ na osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem.

 

Bardzo dziękuję za wypowiedź