Przegląd prasy

Pijani kierowcy mogą zapłacić do 60 tys. zł nawiązki

Autor: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza

16 maja 2005

Po sześciomiesięcznym vacatio legis wchodzi w życie nowelizacja kodeksów karnego i karnego wykonawczego (zgodnie z ustawą z dnia 8 października 2004 r.), zmieniająca przepisy o nawiązkach i świadczeniach pieniężnych. Skazując pijanych sprawców wypadków drogowych, sąd będzie mógł zasądzić nawiązkę na rzecz instytucji, której podstawowym zadaniem i celem jest spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Ich wykaz poprowadzi minister sprawiedliwości (68 instytucji, fundacji i stowarzyszeń). Zwiększa się maksymalna wysokość nawiązki do 100 tys. zł, a świadczenia pieniężnego (już fakultatywnego) do 20 tys. zł. Pijani kierowcy zapłacą świadczenie w wysokości do 60 tys. zł. Jeśli instytucja znajdująca się w wykazie wykorzysta przekazane jej środki niezgodnie z przeznaczeniem, nie wyodrębni ich w ewidencji księgowej albo nie przekaże sprawozdania, wówczas minister sprawiedliwości wykreśla ten podmiot z wykazu. Składanie sprawozdań i ich kontrola zostanie po raz pierwszy wykonana w 2006 r.

Tekst jednolity i aktualizowany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. dostępny w: PRAWO DROGOWE. Część 1. Ruch drogowy poz. 415b (w przygotowaniu - Aktualizacja 39).

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
telefon (022) 811-01-99 lub 0-502-659-431