Przegląd prasy

Plan działań stowarzyszeń szkół kierowców

4 kwietnia 2009

W miejscowości Huta Żabiowolska k/Warszawy odbył się XI Zjazd Delegatów Stowarzyszeń Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców (PFSSK). Przedmiotem obrad było sprawozdanie z działalności zarządu za miniony rok. Nastąpiły zmiany w składzie komisji rewizyjnej. Zebranie zobowiązało zarząd do podjęcia wszelkich działań w celu rozwiązania problemów związanych z wymianą samochodów w WORD.

Główne działania Federacji na najbliższy okres zostały przedstawione przez Zarząd i są następujące:

1. Ustawa o kierujących pojazdami;

2. Kontynuacja szkoleń z cyklu Społeczna Misja Nauczycieli Jazdy;

3. Pomoc w zorganizowaniu nowych stowarzyszeń;

4. Współpraca z regionami, w których stowarzyszenia nie istnieją; zaproszenie na konferencje, seminarium do Dąbrowy Górniczej na 23.04.2009 przez dyrektora WORD w Katowicach;

5. Wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Paryża;

6. X Jubileuszowy Konkurs Instruktor Roku w Bełchatowie.