Przegląd prasy

Podsumowanie brd na drogach woj. dolnośląskiego

30 stycznia 2012

41c07b361c568975c783a438f8007e366e51f75a

Prezydium WR BRD, od lewej: Wiktor Lubieniecki – dyrektor Departamentu Infrastruktury; Jerzy Łużniak – wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego; Mariusz Jagodziński – sekretarz WR BRD (Fot.: PD@N 415-5)

58194309be1f69a02e101e19099b18b4ebf43611

Grzegorz Kajca - dyrektor WORD we Wrocławiu (Fot.: PD@N 415-6)

7ea91e3ff853893d91daec93df8ba3f4a713ca66

Stanisław Pawlak – Dyrektor WORD w Legnicy(Fot.: PD@N 415-7)

d425335c20ac96761a5b2d38a23cfbbf119f09d4

(Fot.: PD@N 415-8)

107d157b74c7cae7b21f2556245f9587e6cc1c06

(Fot.: PD@N 415-9)

d8a5db12af5770cc26aff333f0d31b0137f03b18

(Fot.: PD@N 415-10)

W dniu 27 stycznia 2012 roku we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - przewodniczący WRBRD Jerzy Łużniak, w spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, samorządów oraz szeregu instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to okazja do podsumowania poziomu bezpieczeństwa na drogach Województwa Dolnośląskiego oraz działań realizowanych w tym zakresie. W stosunku do 2010 roku odnotowano 27% wzrost wypadków. Wzrosła niestety także o 5% śmiertelność wśród ich uczestników. W roku 2011 śmierć na drogach Dolnego Śląska poniosło 256 osób. Inspektor Mariusz Mikłos Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - przewodniczący Zespołu Profilaktyki i Promocji Medialnej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym zaznaczył, że duży wzrost wypadków odnotowano od drugiej połowy listopada i w grudniu, krytycznym dniem tygodnia był piątek (505 wypadków), zaś najczęściej do zdarzenia dochodziło w godzinach 16 - 17. Wśród sprawców przeważają oczywiście kierujący pojazdami, ale należy zwrócić uwagę na fakt, że choć do wypadków z udziałem pieszych dochodzi rzadziej, znaczny ich procent kończyły się śmiercią poszkodowanego. W ubiegłym roku na 295 wypadków tego typu odnotowano 37 ofiar. Najczęstszą przyczyną wypadków z winy kierujących było nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu. W ten sposób doszło do 663 zdarzeń. Jednak to niedostosowanie prędkości pojazdów do warunków drogowych pociągnęło za sobą największą liczbę ofiar. Wskutek szybkiej jazdy zginęło 70 osób. Nieostrożne wejście przed jadący pojazd to przyczyna 167 wypadków, do których doszło z winy pieszych. W wyniku pośpiechu i przede wszystkim nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa śmierć poniosło 17 osób. Nadmierna szybkość najczęściej pociąga za sobą skojarzenie z brawurowo i nieodpowiedzialnie prowadzącym pojazd, młodym kierowcą. Tymczasem grupami wiekowymi przodującymi w statystykach są ludzie w wieku 25-39, a następnie 40-59. Niepokojący jest jednak fakt, że zginął co dziesiąty uczestniczący w wypadku kierujący, w kategorii wiekowej 18-24 lata.

Przewodniczący Zespołu Profilaktyki i Promocji Medialnej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Mariusz Mikłos omawiając realizację zadań w 2011 r. zwrócił również uwagę na wzmożone kontrole kierujących pojazdami, w wyniku, których ujawniono 14 474 kierowców nietrzeźwych i 188 po użyciu narkotyków. Byli oni sprawcami 214 wypadków, w których 18 osób poniosło śmierć. Ta przygnębiająca statystyka zaowocuje w roku 2012 wzmożoną kontrolą prowadzących pojazdy.